MENY

Lesing sentralt i Ludvigsenutredningen

Ludvigsenutvalget leverte denne uken sin utredning "Fremtidens skole" til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Lesing er sentralt i fremtidens skole.

Ung jente med bøker i armene. Lesing står sentralt i Ludvigsenutredningen som ble lagt frem denne uken. (Foto: istockphoto)

– Lesing er en vesentlig del av kompetanseområdene Ludvigsenutvalget har identifisert for fremtidens skole, sier områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret. 

Ludvigsenutvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene i fremtidens skole, og hvilke endringer som må gjøres i læreplanene for de ulike fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene.

Utvalget har ønsket å involvere alle med interesse for skolens fremtid under arbeidet med utredningen, og Lesesenteret har vært en av aktørene i prosessen. 

Les utredningen her (NOU 2015:8)

Fornyelse
For å fremme kunnskap og kompetanse som er relevant over tid, ser utvalget et behov for en fornyelse av fagene i skolen. De anbefaler derfor fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole. Disse er: fagspesifikk kompetanse; å lære; å kommunisere, samhandle og delta; å utforske og skape. 

– Lesing og skriving er viktige komponenter i alle disse fire områdene, sier Mossige. Hun mener utredningen viser en positiv retning for norsk skole.

– Det blir selvsagt interessant å se hvordan dette vil påvirke læreplanene. Utredningen bygger videre på Kunnskapsløftet, og utvalget kaller dette en fornyelse av norsk skole, snarere enn en reform. De har lagt vekt på å gå langsomt frem og har vært oppmerksomme på hvordan dette kan implementeres i skolen. Allikevel er det ikke tvil om at utredningen vil ha konsekvenser for hvordan man jobber med lesing og skriving i alle fag.

Les også: Stein Ludvigsen: Kompetanse for fremtiden – hva trenger elevene å lære? (Blogg på regjeringen.no)

Områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret

Områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret