MENY

Lesesenterforsker på the 4th International Summit of the Book

Anne Mangen ved Lesesenteret var en av foredragsholderne da toppmøtet The 4th International Summit of the Book ble arrangert i Alexandria, Egypt 6.–7. november.

Førsteamanuensis Anne Mangen fra Lesesenteret, UiS, var en av de inviterte foreleserne til toppmøtet The International Summit of the Book, som ble arrangert av Biblioteket i Alexandria 6.-7. november. Mangen holdt foredraget Changing interfaces of reading og var en av flere høyt profilerte og internasjonalt anerkjente foredragsholdere under toppmøtet.

Vi leser stadig mer på skjerm, og mindre på papir. Etterhvert som teknologier og grensesnitt for lesing blir digitalisert, hvordan påvirker dette de følelsesmessige aspektene ved lesing? Mangen ga en presentasjon av forskning på dette området, og introduserte nye tenkemåter for å studere implikasjonene av digitalisering.

Årlig møte
Biblioteket i Alexandria er kjent som verdens første bibliotek, og står i en kulturell særstiling nasjonalt, regionalt og globalt.Tema for årets toppmøte handlet om  teknologi og manuskripter. Blant hovedtemaene var oversettingens betydning i bevaring og overføring av kultur, og boken som et viktig redskap i kulturutveksling. Utvikling av e-bøker og hva e-bøker betyr for lesing, utfordringer knyttet til bøker og forlagsbransjen særlig i Afrika og den arabiske verden, og rollen bøker og lesing har i forskjellige samfunn, var andre temaer for konferansen. 

The International Summit of the Book har blitt arrangert hvert år siden 2012, og har som mål å understreke nøkkelstillingen til bøker og bibliotek i å bevare nasjonale kulturelle identiteter og menneskelig sivilisasjon. Dette er første gang toppmøtet har funnet sted i Afrika.

 

Anne Mangen holder foredrag International Summit of the Book

Anne Mangen er førsteamanuensis ved Lesesenteret.