MENY

Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016

Forskningsprosjektene "På Sporet" og "Respons" presenterer sin forskning under Utdanningskonferansen 2016 8. november.

Forskningsrådets utdanningskonferanse 2016 har tittelen Ny kunnskap om læring - konsekvenser for praksis, styring og organisering. Hva betyr ny kunnskap om læring for hvordan vi innretter vår utdanning? Får det konsekvenser for opplæringssituasjoner og innhold? Har vi endret på barnehage og skole med utgangspunkt i ny kunnskap?

Hovedinnleder for konferansen er professor emeritus Neil Mercer fra University of Cambridge, og Lesesenteret er representert med to forskningsprosjekter.

Professor Mari-Ann Igland (NTNU), førsteamanuensis Dag Husebø (UiS), professor Atle Skaftun (Lesesenteret, UiS) og rådgiver Odin Nøsen (Randaberg kommune) tar utgangspunkt i forskningsprosjektet Respons, under tittelen Respons i digitale klasserom.

Professor Per Henning Uppstad og førsteamanuensis Kjersti Lundetræ legger frem funn fra På Sporet, under tittelen På Sporet - effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

Les mer om Utdanningskonferansen 2016 på Forskningsrådets sider.

På Sporet jente

Forskningsprosjektet På Sporet legger frem funn under årets Utdanningskonferanse i regi av Forskningsrådet. (Foto: Elisabeth Tønnessen)