MENY

Leseprisen 2017 til Malakoff videregående skole

Elevene ved Malakoff videregående skole i Moss hadde så lave leseferdigheter at lærerne ble bekymret. Etter et målrettet prosjekt har lesegleden blant elevene gått opp – og skolen er vinner av Leseprisen 2017 for arbeidet.

Malakoff videregående skole får Leseprisen 2017. Anne May S. Olsen (f.v.), Bjørg Nordberg, Lone Johansen og Line Skjeltorp fikk Leseprisen 2017 overrakt av senterleder Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret. (Foto: Leif Tore Sædberg)

Malakoff videregående skole ble tildelt prisen under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger tirsdag.

Det prisvinnende leseprosjektet ved Malakoff videregående skole kom i gang i 2015, etter at en kartlegging av elevenes leseferdigheter viste at mange elever på yrkesfag vg1 hadde så svake ferdigheter i lesing at det var grunn til bekymring.

Prosjektet er nå i sitt andre år. Elevene ved vg1 og vg3 påbygging på skolen har lest bøker i en skoletime hver skoledag i 4-8 uker. Og resultatene er gode: Mens 9 % av elevene sa at de leste bøker før lesetiltaket startet, sa hele 42 % av elevene at de nå var blitt mer glad i å lese bøker ved slutten av prosjektet. En tredjedel av elevene forteller at de vil fortsette å lese bøker etter prosjektperioden.

- Veldig flott og en stor inspirasjon for oss å få Leseprisen. Vi har jobbet målrettet med dette siden 2013, derfor er det utrolig hyggelig å få denne anerkjennelsen. Et slikt prosjekt gjør seg ikke selv, og denne oppmerksomheten er derfor veldig fin å ta med seg tilbake til lærerne, uttalte Anne May S. Olsen, konstituert assisterende rektor ved Malakoff videregående skole, etter overrekkelsen.

Tar tak i svake lesere

I følge OECD har 15 % av norske 15-åringer så lave leseferdigheter at de ikke er i stand til å fullt utnytte de utdanningsmulighetene de har. Malakoff videregående skole får mange elever i denne kategorien. Lesing er en stadig viktigere kompetanse, og elevene trenger å trene på å lese sammenhengende tekster, konsentrert og over tid, forteller de ansatte ved skolen.

Målet med leseprosjektet ved skolen har vært å øke lesegleden og dermed leseferdighetene til elevene. Biblioteket ved skolen har hatt en aktiv rolle i prosjektet.

Juryen: Styrker lesekompetanse

Det kom 25 bidrag til Leseprisen 2017, men juryen mener at prosjektet ved Malakoff står i en særstilling. Juryen består av fagpersoner ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. De skriver følgende i sin begrunnelse:

Prosjektet har hatt blikket rettet mot det sentrale målet for arbeid med lesing i alle fag, nemlig å styrke elevenes lesekompetanse. Det vitner om forståelse av prosesser som er involvert i utvikling av leseferdigheter at arbeidet gjøres gjennom å øke elevenes leseglede, da dette øker sannsynligheten for at elevene vil lese mer også utenfor skoletida. Blant annet berømmes skolen for grundig gjennomført og dokumentert refleksjon fra både lærere og elever rundt gjennomføring og utfall av prosjektet.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les også:

Lesepris til daglige lesere Innføringen av 20 minutters daglig lesetid er forbilledlig, mener Lesesenteret, som har kåret Haugaland vgs til vinner av Leseprisen 2015.

Verdige vinnere av Leseprisen 2016 Leseprisen 2016 går til Ime skole i Mandal og Berg Barnehage i Trondheim. Prisen ble delt ut under Nasjonal Konferanse om Lesing 2016 i Stavanger i dag, og går til to meget verdige prisvinnere.

Les om Leseprisen 2017

Nasjonal konferanse om lesing 2017:  Slik kan det også gjøres - veier til dybdelæring i skolen.