MENY

Leseprisen 2017

Gjennom Leseprisen ønsker Lesesenteret å motivere barnehager og skoler til å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter. I 2017 er det tredje gang denne prisen deles ut til gode leserelaterte prosjekt.

Har din skole satt spesielt fokus på svake lesere, og mener dere har funnet en lur måte å gjøre dette på?
Har din barnehage et godt språkstimuleringsprosjekt dere er stolte av?

Eller kanskje dere fremhever at lesing er viktig i historiefaget og ser at dette har vært av stor betydning for elevene?
Kanskje dere har gjort nye grep i begynneropplæringen?
Andre har muligens oppnådd forståelse for at alle lærere er leselærere, og vil dele hvordan det har skjedd?

Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barneheger til å satse på lesing. Vi ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være. Et tredje mål med prisen er å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Alle de insendte tiltakene vil derfor bli omtalt, og mange vil bli presentert i sin helhet i forbindelse med kåringen av prisen.

Det vli i utgangspunktet bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og videregående skole kan sendes inn og vil bli vurdert.

Kriterier

  • Prosjektet det søkes for, må være (påbegynt eller) ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjektbeskrivelser vurderes ikke av juryen.
  • Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i rammeplan for barnehagen/Kunnskapsløftet.
  • Prisen vil deles ut til det tiltaket, den satsingen eller det prosjektet juryen ser et spesielt potensiale i.

Hvordan gå frem for å søke på Leseprisen?

  • Dokumenter leseprosjektet underveis med tekst og evt. bilder.
  • Skriv en prosjektbeskrivelse etter endt prosjekt. Inkluder evt. dokumentasjon fra prosjektet.
  • Send prosjektbeskrivelse til lesesenteret@uis.no innen 15. februar 2017. Skriv Leseprisen 2017 i emnefeltet.

Hva skal legges vekt på i søknaden?

  • Utførlig beskrivelse av prosjektet.
  • God refleksjon rundt prosess og gjennomføring.
  • Tydelig og god dokumentasjon av gjennomføringen av prosjektet.

Prisen består av diplom og gavekort på bøker, og deles ut for tredje gang under den nasjonale konferansen 3.-4. april 2017. Søknadsfrist for prisen vil være 15. februar 2017.

Åpen bok der det kommer bobler ut - Leseprislogo