MENY

Leseprisen 2016

Lesesenteret ønsker å motivere barnehager og skoler til å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter. Derfor vil senteret årlig dele ut Leseprisen gode leserelaterte prosjekt.

Har din skole satt spesielt fokus på svake lesere, og mener dere har funnet en lur måte å gjøre dette på?
Har din barnehage et godt språkstimuleringsprosjekt dere er stolte av?

Eller kanskje dere fremhever at lesing er viktig i historiefaget og ser at dette har vært av stor betydning for elevene?
Kanskje dere har gjort nye grep i begynneropplæringen?
Andre har muligens oppnådd forståelse for at alle lærere er leselærere, og vil dele hvordan det har skjedd?

Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barneheger til å satse på lesing. Vi ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være. Et tredje mål med prisen er å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Alle de insendte tiltakene vil derfor bli omtalt, og mange vil bli presentert i sin helhet i forbindelse med kåringen av prisen.

Det vli i utgangspunktet bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og videregående skole kan sendes inn og vil bli vurdert.

Kriterier

  • Prosjektet det søkes for, må være (påbegynt eller) ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjekter vurderes ikke av juryen
  • Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i rammeplan for barnehagen/Kunnskapsløftet
  • Prisen vil deles ut til det tiltaket, den satsingen eller det prosjektet juryen ser et spesielt potensiale i

Hvordan gå frem for å søke på Leseprisen?

  • Dokumenter leseprosjektet underveis med tekst og evt. bilder
  • Skriv en prosjektbeskrivelse etter endt prosjekt. Inkluder evt. dokumentasjon fra prosjektet
  • Send prosjektbeskrivelse til lesesenteret@uis.no innen 15. februar 2016. Skriv Leseprisen 2016 i emnefeltet

Hva skal legges vekt på i søknaden?

  • Utførlig beskrivelse av prosjektet
  • God refleksjon rundt prosess og gjennomføring
  • Tydelig og god dokumentasjon av gjennomføringen av prosjektet

Prisen består av diplom og gavekort på bøker, og deles ut for andre gang under den nasjonale konferansen 14.-15. mars 2016. Søknadsfrist for prisen vil være 15. februar 2016.

Åpen bok der det kommer bobler ut - Leseprislogo