MENY

Leselos på nett-TV i januar

Lesesenteret får ofte forespørsler om å komme på besøk til skoler eller kommuner for å fortelle om Leselos. For å nå ut til så mange som mulig lanserer vi derfor nett-TV. Den 2. og 5. januar 2015 vil sendingen handle om Leselos.

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er utviklet etter samme ideer og prinsipper som et materiell som i lang tid har vært benyttet for kvalitativ vurdering av barns språkferdighet og språklige utvikling og er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag.

Verktøyet kan også fungere som sjekkliste for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing. Leselos er tatt i bruk av skoler i mange kommuner over hele landet, og i disse dager blir observasjonsverktøyet tilgjengelig i VOKAL (et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging).

Les mer om Leselos…

 

Programmets innhold

Leselos på nett-TV vil bestå av 3 deler:

  • Film med forelesning og praksiseksempler der Leselos er tema
  • Muligheter for å komme med spørsmål om forelesningen via sosiale medier (#LesesenterTV på Twitter og Facebook)
  • Et fagpanel som diskuterer og svarer på innsendte spørsmål

Vi håper sendingen kan være et utgangspunkt for personalet ved skolen til å skape diskusjon rundt lesing, leseopplæring og Leselos.

 

Tidspunkt for sending

Fredag 2. januar 2015

10:00 – Forelesning og praksiseksempler om Leselos

11.00– Anledning til å sende inn spørsmål via Facebook/Twitter ( #LesesenterTV )

11:30 – Vårt fagpanel kommer og svarer på spørsmål fra dere.

 

Mandag 5. januar 2015

10:00 – Forelesning og praksiseksempler om Leselos

11.00– Anledning til å sende inn spørsmål via Facebook/Twitter ( #LesesenterTV )

11:30 – Vårt fagpanel er tilbake og er klare for å ta i mot og diskutere nye spørsmål fra dere.

 

Sendingen publiseres via Lesesenterets nettsider, og er selvsagt gratis og åpen for alle.