MENY

Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere

23 erfarne og motiverte lærere er i gang med en ny videreutdanning ved UiS. Målet er å bli lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. - Vi gleder oss til å bli enda bedre lærere i lesing og skriving, sier de ferske studentene.

Elever i klasserom. Ett av målene med satsingen på lærerspesialister er å beholde flere dyktige lærere i norsk skole.

Les mer: Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.-7. trinn.

Satsingen på lærerspesialister er nytt av året, og er et ledd i Lærerløftet. 23 studenter er tatt opp på studiet ved UiS, som ledes av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Vi møter et knippe av studentene i lunsjpausen første samlingsdag. Det kommer tidlig frem at entusiasmen og forventningene til studiet er stor.

- Jeg ser veldig frem til dette studiet. Det er et kvalitetstegn at det er Lesesenteret og Skrivesenteret som står bak, sier Tanja Skjervheim fra Brøstadbotn i Troms.

- Som i alle yrker trenger man å utvikle seg videre for å holde seg faglig oppdatert og motivert. Jeg gleder meg til å komme ut av komfortsonen og bli en bedre lærer, tilføyer medstudent Anne Maj Grøtterud, som jobber i Stavanger-skolen.

- Jeg tror og håper dette vil gjøre oss til bedre lærere, og at vi vil ha mye nytt å bidra med – for både elevene og kollegaene våre, sier Einar Carl Opsahl fra Lillehammer.

Les også: Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning

Skal hindre lærerflukt

- Ett av målene med denne satsingen er å gi et tilbud til lærere som ønsker å utvikle karrieren, uten å gå ut av klasserommet, sier fagansvarlig for studiet, Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret.

Lærerspesialistene skal fortsatt undervise, men i tillegg skal de blant annet ha ansvar for at det gjennomføres arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og kollegaveiledning på egen skole. Målet med denne satsingen er å høyne det faglige nivået i skolen, og samtidig sørge for at dyktige lærere får motivasjon til å fortsette i yrket.

- Forskning viser at lærere som slutter å undervise og går over i rent administrative roller, mister noe av troverdigheten overfor dem som fortsatt underviser i klasserommene. Lærerspesialistene vil selv ha de samme utfordringene med å implementere de endringene i sin egen undervisning som de oppmuntrer kollegaene sine til å implementere, sier Hoem.

- Det har vært mange satsinger på skolen, uten at man alltid vet hva som har en effekt. Satsingen på lærerspesialister er en nedenfra-og-opp-tilnærming, som forhåpentligvis vil ha positive effekter på skolen, sier hun.

Hun ser frem til de neste to årene.

- Lærerne på dette studiet er virkelig av ypperste klasse. Ikke bare er de svært dyktige i jobben, de er også sultne på mer kunnskap, og da særlig på forskningsbasert kunnskap. Vi på Lesesenteret og Skrivesenteret gleder oss veldig til å jobbe sammen med dem fremover.

Les mer om studietilbudet ved Universitetet i Stavanger.

Kan søke spesialiststillinger

 «Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring» går over to år. Studiet er satt sammen av to moduler, med 30 studiepoeng for hver. Studien ligger på masternivå, og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning.

De som fullfører studiet, vil være kvalifisert for å søke spesialiststillinger i skolen. Lærerspesialistene får 48 000 kroner mer i lønn, eller en noe lavere lønnsøkning i kombinasjon med mindre undervisningstid.

Pilotprosjektet har rettet seg mot lærere i språkkommuner og kommuner som er med på piloteringen av funksjonen lærerspesialist.  

Regjeringen.no: Rammer for utlysning av funksjon som lærerspesialist (pdf).

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret.
Foto: Getty Images og Lesesenteret.

 

Toril Frafjord Hoem

Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret