MENY

Lærerik eksamenskonferanse for lærerspesialiststudenter

Det første kullet med lærerspesialiststudiet i norsk ved UiS avsluttet studiene denne uken, og inviterte til eksamenskonferanse. Å ha eksamen som konferanse er ikke vanlig, men både utfordrende og lærerikt, mener studentene selv.

Anne Maj Grøtterud, Jeanette Våler, Inge Staum og Iren Sævik To års studier er over, og (f.v.) Anne Maj Grøtterød, Jeanette Våler, Inge Staum og Iren Sævik har presentert sine prosjekter under eksamenskonferansen for studiet.

Vi er i auditorium 3 i Kjell Arholms hus ved UiS. På podiet står Lene Løfsgaard og deler erfaringer og refleksjoner fra egen skole, i salen sitter rundt 25 tilhørere. Sett utenfra kunne scenen vært hentet fra en hvilken som helst liten konferanse. Men det er det ikke. De 25 i salen har i to år vært Lenes medstudenter på lærespesialiststudiet i norsk ved UiS, og denne uken har de hatt eksamenskonferanse. De er første kull nyutdannede lærerspesialister i Norge, og har avsluttet studiene med et empirisk arbeid på egen skole. Det er dette arbeidet de nå presenterer.

Sammenheng med rollen som lærerspesialist

Ideen om å ha eksamen som konferanse kom fra fagleder Toril Frafjord Hoem og hennes kolleger ved Lesesenteret og Skrivesenteret, som har ansvar for lærerspesialiststudiet i norsk ved UiS. Og det er mange gode grunner til å gjennomføre eksamen på en slik måte.

– I følge stillingsbeskrivelsen til lærerspesialistene skal de være med å lede kompetanseutvikling på egen skole. Når vi har eksamen som en konferanse, blir lærerspesialistene invitert til å gjøre erfaringer med å utforske sin egen praksis, for deretter å formidle dette til andre. Det er også viktig at studentene blir kjent med hvordan de andre har utforsket sine områder, sier Hoem.

Det er Inge Staum fra Lillehammer enig i.

– Denne eksamensformen er veldig relevant for oss i rollen som lærerspesialist, hvor vi jevnlig skal stå foran kolleger og presentere ting, sier han.

– Krevende, men vellykket og lærerikt

Vi møter Inge og noen av medstudentene etter at siste presentasjon er holdt, og to års krevende deltidsstudier er over.

– Dette var mye bedre enn vanlig muntlig eksamen. Det var engasjerende at det var folk i salen som hørte på. Det var også veldig lærerikt å høre på de andre. Vi har fått se et vidt spekter av det alle har gjort, og jeg lærte noe nytt for hver presentasjon. Sånn sett var dette bedre enn eksamen der alle har fått samme tema, sier Nina Pedersen fra Drammen.

– Det er jo noe spesielt over det å lære av studenter som vi har gått et løp sammen med i to år. Dette ble en kjekk eksamen, som både var høytidsstemt og kjempelærerikt. sier Anne Maj Grøtterød fra Stavanger.

Presentasjonene hadde et vidt spenn. Noen av lærerne har utforsket sin rolle som lærerspesialist i kollegiet, andre har undersøkt leksepraksis i norskfaget, fokusert på skriving eller på lesing. 

– Å ha eksamen som en konferanse er en fin måte å få med seg viktig kunnskap fra medstudenter. For de færreste ville vel lest over 20 skriftlige eksamensbesvarelser, sier Staum.

Formidlet til skoleledere

Lærerspesialistordningen er relativt ny i Norge. For at skoleeiere og skoleledere skal få et innblikk i kompetansen som lærerspesialistene har etter to års videreutdanning, ble også disse invitert til konferansen.

Jeg opplevde det faglig interessant å være tilstede. Det kommer tydelig fram at disse lærerne har tilegnet seg masse kunnskap og erfaring om å utvikle sin egen praksis  i klasserommet. Lærerspesialistene våre er viktige bidragsytere både på skolen og i det kommunale nettverket, sier skolefaglig rådgiver Guro Håve úr Árantsstovu fra Lillehammer.

Også seniorrådgiver Tone Holth fra Stavanger kommune satte pris på å være tilstede. 

– Studentene har uten tvil tilegnet seg kompetanse som ikke bare vil være nyttig for dem selv, men som vil være en nyttig ressurs for skolelederne i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, sier hun.

Fortsetter med eksamenskonferanse

I følge faglærerne vil de gjenta eksamenskonferansen for det neste kullet med studenter på dette studiet i 2019, selv om det kan være ganske krevende. 

– I tillegg til å presentere prosjektene sine, må studentene takle spørsmål fra sensor i alles påhør. Det er nok mest krevende for de som skal presentere sist, men samtidig har de jo den fordelen at de kan forberede seg på mulige spørsmål underveis, sier Hoem. 

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret

Les også:

Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere 23 erfarne og motiverte lærere er i gang med en ny videreutdanning ved UiS. Målet er å bli lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. - Vi gleder oss til å bli enda bedre lærere i lesing og skriving, sier de ferske studentene.

Lærerspesialiststudentenes praksisfortellinger med utgangspunkt i Leseplanleggeren 

Toril F Hoem

Toril Frafjord Hoem er fagansvarlig for videreutdanning til lærerspesialist i norsk, med vekt på lese- og skriveopplæring.