MENY

Lærere skal få mer kunnskap om digitale verktøy

Bruk av digitale verktøy i lesing og skriving er noe av det første deltakerne i lese- og skrivestrategien Språkløyper skal jobbe med. – For ungdomstrinnet og videregående skole er det høyaktuelt med mer kunnskap om bruk av digitale verktøy i undervisningen, sier områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret.

Elever ved pc. Språkløyper legger vekt på å gi lærere mer kunnskap om bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Elever i ungdomsskolen og videregående skole har mye kunnskap om digital teknologi. De er ivrige på sosiale medier, de spiller i timesvis, og de benytter pc-er, nettbrett og smarttelefoner konstant. Dette betyr allikevel ikke at de automatisk har den kompetansen som trengs for å klare seg godt i utdanning og videre i arbeidslivet.

Regjeringen lanserer ny strategi for språk, lesing og skriving
Les mer om Språkløyper


– Det er avgjørende at lærere får god kunnskap om ny teknologi. Lærerne må vite hvordan teknologien kan brukes for å fremme læring, hvordan digitale verktøy kan brukes for å utvikle elevenes skriveferdigheter, hvordan gi respons på elevtekster, hvordan bruke digitale bøker og hva forskningen sier om lesing og skriving på skjerm. Derfor har vi valgt å gjøre dette til vårt første satsingområde i den nye strategien, sa områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret da hun åpnet dag 2 av introduksjonssamlingene til Språkløyper.

Et helheltlig løft for språk, lesing og skriving.
Digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet


Fra barnehage til videregående
Rundt 100 lærere fra 40 ungdomsskoler og videregående skoler i Norge er fredag med på introduksjonssamlingen av Språkløyper, som skal gjennomføres resten av skoleåret. Strategien vil iverksettes for fullt fra høsten 2016. Frem til 2019 er meningen at Språkløyper skal nå alle landets barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
Språkløyper er regjeringens nye strategi for språk, lesing og skriving for 2016-2019.

– For første gang har vi laget en strategi som ser systematisk språkarbeid i barnehage i sammenheng med lese- og skriveopplæringen i skolen. Alle barn og unge skal gis gode forutsetninger for å lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsliv, sier kunnskapsministeren, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han lanserte Språkløyper torsdag.