MENY

– Lærere må tørre å være spesialister

– Lærere trenger ikke være ydmyke om spesialistrollen, mener utdanningsforsker Andy Goodwin. Studentene ved lærerspesialistutdanningen ved UiS mener studiet gir dem tyngden de trenger.

Andy Goodwyn, Linn Endresen, Therese Hauge og Anna Kjersti Helsvik. - Lærerspesialistordningen fungerer, men norsk skole må gi ordningen tid til å få etablere seg, sier professor Andy Goodwyn. Her i samtale med lærerspesialistene Linn Endresen, Therese Hauge og Anna Kjersti Helsvik.

– Da jeg fikk jobb som lærerspesialist, likte jeg ikke å kalle meg selv det. Nå tenker jeg at jeg fyller rollen, sier Anna Kjersti Helsvik.

Læreren fra Alta er i avslutningen av andre året på videreutdanningen til lærerspesialist i norsk ved Universitetet i Stavanger. Lærerspesialist er en relativt ny ordning i norsk skole, og Helsvik startet på studiet etter å ha fått jobben på skolen der hun jobber til vanlig.

– Da jeg fikk jobben, lurte jeg faktisk på om det var noe jeg nå var, eller om det var noe jeg skulle bli. Med etter snart to år på dette studiet føler jeg meg som en lærerspesialist. Sammen med de dyktige kollegene mine kan jeg bruke det jeg har lært, så kan vi få til noe bra i lag.

– Studiet gir legitimitet til rollen

Formålet med lærerspesialistordningen er å beholde dyktige lærere i klasserommet og å bidra til skoleutvikling. Ordningen finnes i flere land, og Helsvik er ikke den eneste læreren som har steilet litt ved å bli tildelt en slik tittel. Faktisk er det klassisk for lærere over hele verden at de ikke liker å stikke seg frem, forteller professor Andy Goodwyn ved University of Bedforshire.

– Vi ser at dette er en holdning som går igjen hos lærere i mange land. Det er egentlig veldig interessant, sier Goodwyn, som har forsket på lærerspesialistrollen i mange år. Han spekulerer på om lærere på mange måter snakker ned sin egen status.

– Vi kan lure på om det at lærere legger så stor vekt på å være ydmyke er en av årsakene til at læreryrket i mange land ikke har samme status som for eksempel jurister eller leger. I slike yrker blir det sett på som positivt å være spesialist. Slik bør det også være i skolen, mener han.


Therese Hauge og Anna Kjersti Helsvik er to av studentene på videreutdanning til lærerspesialist i norsk ved UiS. 

Skal ikke være «ekspertlærere»

I følge Goodwyn kan man gå ut fra at mellom 1 til 3 prosent av lærerne vil være så dyktige at de kan regnes som spesialister. I Norge har regjeringen mål om at det skal være 3000 lærerspesialister i skolen innen 2022. Studentene ved UiS mener kompetansehevingen er en nøkkel for å kunne utføre mandatet de har fått på sine skoler.

–  Det finnes så mange utrolig dyktige lærere. Derfor bør vi være kloke i måten vi utøver lærerspesialistrollen på. Vi skal jo ikke være ekspertlærere, men vi skal bruke rollen vår til å hente ut kompetansen i personalet og være med å utvikle skolen, sier Linn Endresen, som til daglig jobber ved Tjensvoll skole i Stavanger.

– Gjennom å ta dette studiet får vi tilgang til forskning og litteratur som gir oss viktig innsikt, og vi gjør erfaringer som vi ellers ikke ville fått. Jeg tror det å ha denne kompetansen gir oss større legitimitet blant kollegene våre enn det ville vært å bare ha tittelen, sier hun.

Therese Hauge fra Stavanger er enig.

– Jeg står i en annen posisjon faglig nå enn jeg gjorde for to år siden. Jeg kan for eksempel gi gode, faglige begrunnelser for hvorfor vi mener vi bør gjøre ting på visse måter. Jeg merker at jeg får mer gehør når jeg har kunnskap om hva som ligger bak, sier hun.

– Vi har lært enormt mye og fått bedre forståelse for mye. Selv om vi kunne mye fra før, er det alltid mer å lære. Jeg mener det er veldig viktig at vi som er lærere sørger for å holde oss faglig oppdaterte, sier Helsvik.


Lærerspesialist og student Linn Endresen og professor Andy Goodwyn.

Interessant besøk med engelske skoler

Studentene har nylig vært på studietur i England og sett hvordan lærerspesialistene jobber på skoler der. De norske lærerne syntes det var svært verdifullt å få et innblikk i hvordan lærerspesialistordningen fungerer der, og fikk viktige og klargjørende innblikk i den engelske skolehverdagen. Nå tar de med seg noen nye tanker tilbake til Norge. 

– Det var interessant å se hva som er likt og hva som er forskjellig. Skolene vi besøkte var blant annet veldig godt organiserte, og lærerspesialistene hadde overordnede ansvar for organiseringen, sier Hauge.

–  Vurdering for læring var noe alle lærerne gjorde helt automatisk. Samtidig var de mer målstyrte enn jeg mener vi bør være i Norge. Samtidig som vi så mye bra, fikk vi bekreftet at vi allerede gjør mye riktig her hjemme, sier Endresen.  

– Norge bør tilpasse ordningen til norsk skole

Professor Goodwyn har fulgt utviklingen i Norge. Han mener at på samme måte som studentene møtte de skotske skolene med et åpent og kritisk blikk, bør norsk skole se til utlandet for å etablere en lærerspesialistordning som fungerer godt her i landet.

– Vi ser at ordningen fungerer slikt det er tenkt: Flere dyktige og motiverte lærere forblir i klasserommet når de får mulighet til denne karriereutviklingen. Men det er viktig at norsk skole tenker nøye over hva de vil med rollen. Det finnes erfaringer fra mange land som man må lære av, men det er avgjørende at man ser kritisk på hvordan det gjøres andre steder. Norge bør ikke blindt kopiere ett system, men snarere hente ut det som fungerer fra mange land, og tilpasse det til norsk skole, mener han.

Professoren minner også om at tålmodighet er en dyd hvis man skal se at slike ordninger fungerer.

– Erfaringsmessig tar det rundt 10 år før slike nye ordninger virkelig får etablert seg og man begynner å se en effekt. Derfor er det viktig at både beslutningstakere og skolen gir det hele litt tid.

Tekst og foto: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les også:

Regjeringen vil satse på lærerspesialister Regjeringen vil doble antallet lærerspesialister i norsk skole. – Lærerspesialister er et viktig bidrag til å gjøre norsk skole enda bedre, særlig for å nå ut til de elevene som trenger det mest, sa statsminister Erna Solberg under Høyres Kommunalkonferanse i Stavanger.