MENY

Konferanse om ny rammeplan for barnehagene

Men hva er nytt i den nye rammeplanen, og hva sier den om arbeid med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen?

 

Rammeplankonferanse_2017_Header.png%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PÅMELDING (Fulltegnet)  –  PRAKTISK INFORMASJON


*** Konferansen er fulltegnet ***

– Den nye rammeplanen er et viktig skritt i retning av en god barnehage for alle barn, sier kunnskapsministeren. – Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser.

En ny rammeplan gir barnehagen utfordringer, men også nye muligheter. Barnehageeier har det overordnede ansvar for at barnehagen drives i tråd med ny rammeplan, men det er de barnehageansatte som må oppdatere seg og justere egen praksis.

Men hva er nytt i den nye rammeplanen?
Og hva sier den om arbeid med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen?

Onsdag 18. oktober 2017 inviterer Lesesenteret og Skrivesenteret til rammeplankonferanse. På konferansen fokuseres det først og fremst på barnehagens arbeid med språk, kommunikasjon og tekst, men også på barnehageeiers ansvar og på hvordan barnehagen kan arbeide med kompetanseutvikling blant de ansatte.

 

Fra programmet:

  • Hverdagssamtalen i barnehagen – Liv Gjems, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Aktiv deltakelse og progresjon – Elisabeth Brekke Stangeland, Lesesenteret
  • Bruk av digitale tekster: bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid – Trude Hoel, Lesesenteret
  • Barns møte med litteratur og tidlig skriving – Heidi Sandø, Skrivesenteret
  • Rim, regler og barnelitteratur i arbeidet med språkleg variasjon og språkleg identitet i barnehagen – Anne Martha V. Vadstein og Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Nynorsksenteret
  • Like muligheter og nye rettigheter for barn som trenger ekstra språklig støtte – Arne Lervåg, Universitetet i Oslo
  • Ny rammeplan – barnehageeiers ansvar, muligheter og utfordringer sett fra Fylkesmannens ståsted – Cecilie Halland Aamot, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Tid: Onsdag 18. oktober 2017

Sted: The Cube konferansesenter, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Pris: Konferansen er gratis (reise og evt. overnatting må betales av konferansedeltakerne)

Påmelding: (Konferansen er fulltegnet)

Målgruppe: Konferansen retter seg mot barnehagelærerne, barnehageledere, barnehageeiere og fylkesmenn.


Rammeplankonferanse_2017_footer.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29