MENY

Klart for oppstart av Two Teachers

Nå er det klart hvilke grupper de forskjellige deltakerskolene i Two Teachers skal inn i. I juni arrangeres kurs for lærere og skoleledelse.

Elev og lærer i klasserom. Two Teachers skal undersøke effekten av økt lærertetthet i norske klasserom.

Skolene som skal delta i Two Teachers har nå blitt delt inn i tre grupper gjennom tilfeldig utvalg.

Gruppe 1 får en ekstra lærer inn i leseundervisningen.
Gruppe 2 får ekstra inn lærer inn i leseundervisningen, i tillegg til at lærerne på første til fjerde trinn skal arbeide systematisk med å utvikle sin kompetanse knyttet til leseopplæringen.
Gruppe 3 får ekstra lærer, lærerne på første til fjerde trinn skal arbeide systematisk med å utvikle sin kompetanse knyttet til leseopplæringen, og skolen blir tillagt føringer for hvordan lese- og skriveopplæringen skal gjennomføres.

Kurs for deltakerskolene

I uke 23 og 24 holdes det kurs for deltakerskolene i fem byer. Skolene må nå melde sine representanter på kurs. Kontaktpersonene på hver skole har fått tilsendt informasjon og påmeldingslenker.

Her kan du finne informasjon om kursene. 

De skolene som har sendt inn klasseliste og navn på kontaktlærer til prosjektledelsen i Two Teachers, har også fått vite hvilken klasse som blir tiltaksklasse, hvilken som blir kontrollklasse, og eventuelt hvilke to klasser på trinnet som skal delta i studien (dette gjelder der det er mer enn to klasse på første trinn høsten 2016).

De få skolene som av ulike årsaker ikke har hatt anledning til å sende inn denne informasjonen, har foreløpig kun fått vite hvilken gruppe skolen skal inn i. Informasjon om hvilken klasse som blir tiltaksklasse og hvilken som blir kontrollklasse, blir sendt fortløpende når all informasjon er sendt til prosjektet.

Two Teachers: Vanlige spørsmål og svar.

Følg Two Teachers på Facebook!