MENY

Kjersti Lundetræ er ny professor

Senterleder Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret er blitt tildelt opprykk til professor.

Kjersti Lundetræ har arbeidet som lærer og spesialpedagog i skolen fra 1994 og ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking siden 2006.

I 2010 disputerte hun på en avhandling om sammenhenger mellom funksjonelle lese- og regneferdigheter og utenforskap blant 16-24-åringer. Etter dette har hun vært tilsatt som førsteamanuensis ved senteret fram til august 2018, da hun overtok som senterleder.

Forskningsinteressene hennes er begynneropplæring i lesing, forebygging av lese- og skrivevansker og internasjonale leseundersøkelser. Lundetræ har bidratt til å skrive fram og lede eksternt finansierte forskningsprosjekt som SASLA og På sporet og er en del av prosjektledelsen i Two Teachers.

Hun har også vært sentral i rapporteringen fra leseundersøkelsene PIRLS og PIAAC. Lundetræ har i utstrakt grad bidratt med formidling, publisering, undervisning og veiledning på ulike nivå, og samarbeider med en rekke forskere i inn- og utland.

Kjersti Lundetræ er ny professor

Kjersti Lundetræ