MENY

Internasjonalt leseprosjekt i Læringsverkstedet Kanebo barnehage

Læringsverkstedet Kanebo barnehage i Harstad ble nominert for Leseprisen 2017 for sitt prosjekt «The World of Storytelling». La deg inspirere av barnehagens gode språkarbeid!

Et internasjonalt leseprosjekt med blikk for verden og barns språkutvikling og fremtidige leseutvikling imponerte juryen for Leseprisen 2017. Læringsverkstedet Kanebo barnehage i Harstad sitt prosjekt «The World of Storytelling» var et av arbeidene som pekte seg ut i årets konkurranse.

«The World of Storytelling» er i korte trekk et samarbeidsprosjekt mellom fire barnehager og biblioteker i Estland, Sverige, Island og Norge. I en toårsperiode skal barnehagene jobbe med folkeeventyr og ny litteratur fra de forskjellige landene. Etter tur velger hver barnehage ut en bok som alle skal jobbe med det neste halve året. Barnehagene samarbeider og utveksler erfaringer av hverandre, og den norske barnehagen samarbeider også tett med biblioteket og skolen.

– Målene er å gi barna språklig læring og leseopplevelser, å gjøre dem godt rustet når de selv skal lære å lese med tiden, og å la dem bli kjent med de forskjellige kulturene på tvers av landegrensene, forteller Anne Lise Eidissen og Torunn Hermannsdottir i Kanebo barnehage.

Engasjert personale

Læringsverkstedet Kanebo er en relativt liten barnehage, med tre avdelinger med barn på henholdsvis 2–6 år, 3–6 år og 0–3 år, og rundt 15 ansatte. Da de fikk tilbud om å være med i Nordpluss-prosjektet «The World of Storytelling», hadde de allerede god kunnskap både om språkarbeid og prosjektarbeid.

– Vi er tre pedagoger som har språk som fordypning, og dette smitter over på alle de ansatte i barnehagen. Vi har lagt vekt på at hele personalet skal være med i arbeidet, og alle er etterhvert godt skolert innenfor språkarbeid, sier Hermannsdottir.

Barnehagen har også lagt vekt på at alle de ansatte må «eie» prosjektet. De har derfor gitt hver avdeling muligheten til å legge opp prosjektarbeidet slik de selv ønsker å jobbe, ut fra egen barnegruppe, og med utgangspunkt i en felles plan.

Les hvordan barnehagen jobbet med Ruska – en kjærlighetshistorie fra Island! (PDF)

Bøker fra hvert land

Den første boka barnehagen jobbet med, var «Ruska – en kjærlighetshistorie fra Island» (Guðrún Helgadóttir og Brian Pilkington (ill.).Oversatt av Gunhild Stefànsson, Cappelen, 1982). Boka handler om trollet Ruska og hennes barn, vulkaner og jordskjelv.

Fortellinger om troll har engasjert barna i Harstad, som har blitt kjent med trollene både gjennom boka og Ruska og i andre fortellinger. Avdelingene har lest boka tilpasset barnas alder – mens de eldste barna har blitt lest for i grupper, har den yngste avdelingen brukt boka som et utgangspunkt for språkarbeid og aktiviteter.  

– Barna har blitt veldig opptatt av troll. Dette vises når vi har vært på tur i skogen – da er det blitt mye snakk om trollene: Hvor de bor, om de finnes, hva de spiser, og så videre, skriver barnehagen i prosjektbeskrivelsen.
For prosjektet handler ikke bare om lesing. Aktivitetene har vært mange på de forskjellige avdelingene, og er knyttet til barnehagens arbeid med språk og kreativitet: Noen av barna har danset til Dovregubbens hall, andre har laget troll av melkekartonger eller hatt trollsamlinger. De har jobbet med Bukkene Bruse, laget og vist frem forskjellige troll, og sunget trollsanger.

– Det er en glød på avdelingen, både hos barn og voksne. Barna synes dette er veldig kjekt, og de får et eget forhold til bøkene og ser dem på nye måter når de blir så godt kjent med dem, sier Hermannsdottir.

Hvert prosjekt avsluttes med en fest, og de ansatte lager en halvårsrapport.

– Barnehagehverdagen er travel, og da er det veldig fint å lage en rapport, der vi kan se svart på hvitt alt det arbeidet vi faktisk har fått gjennomført i løpet av et halvt år, sier Eidissen. 

Lærer av de andre landene

I løpet av de to årene prosjektet pågår, skal barnehagene besøke hverandre. Da får de møtt deltakerne fra de andre landene, og får et godt innblikk i barnehagehverdagen og språkarbeidet i andre land.

– Vi lærer mye av de andre landene, og selv om mye er forskjellig, får vi mange gode tips og ideer som vi kan ta med oss videre. Nå jobber vi med boken Jakten på Nordlyset (Cecilie Lanes og Ilze Dambe, CálliidLágádus 2014), som blant annet handler om Hurtigruta. Etter inspirasjon fra de andre landene, leker vi mye basert på boka nå. Vi dramatiserer boka, vi smaker på mat man får servert på Hurtigruta, vi bygger Hurtigruta med pappesker og selger billetter, forteller Hermannsdottir.

Det samiske er også et tema i denne boken, og åpner opp muligheten for å lære mer om denne delen av norsk kultur.

– Vi snakker om samisk kultur og reindrift, og ungene synes dette er veldig spennende. Prosjektet gir oss en god mulighet til å lære om livet i de forskjellige landene. Vi forteller barna om de forskjellige landene og hva de er kjent med, som for eksempel vulkanene på Island. Barna koser seg og har det kjekt i læringa, sier Eidissen.

Samarbeid med bibliotek og skole

I tillegg til å jobbe dedikert i barnehagen, er både skolen og biblioteket viktige samarbeidspartnere.

– Biblioteket har vært viktige for oss, både i prosjektet og i arbeidet med bøker generelt. De er til god hjelp for å få tak i bøkene vi skal jobbe med, og de er også gode på å tilby andre bøker. Vi får låne bokkasser jevnlig, og vi er ofte på tur på biblioteket – noe ungene er veldig glade i, sier Eidissen.

Den dagen vi snakker med barnehagen, er en spennende dag – for da skal noen av barna til en andreklasse og bli lest høyt for av elevene.

– Andreklassingene har også jobbet med … i år, og skal lese høyt for barna fra barnehagen. Skolen forteller at elevene har sett frem til dette, og barnehagebarna gleder seg veldig. Det er kjekt å få denne kontakten med nærmiljøet, sier Hermannsdottir.

Bevisste på bøker i barnehagen

Læringsverkstedet Kanebo er også bevisste på hvordan de bruker bøkene i barnehagen. Bøkene står fremme og er alltid tilgjengelige for barna.

– Dette gjør at bøkene blir en naturlig del av barnehagelivet til barna. Selv ettåringene går og henter seg bøker, som står veldig synlig fremme og er lett tilgjengelige. Mange av barna liker å «lese» selv. Vi og foreldrene merker at interessen for lesing er høy, både hos barna og de voksne, sier Hermannsdottir.

Gode tilbakemeldinger

Prosjektet til Læringsverkstedet Kanebo var ett av bidragene til Leseprisen 2017 som imponerte juryen ved Lesesenteret.

«Barnehagen har gjennomført et omfattende leseprosjekt som springer ut av et ønske om skape et godt grunnlag for utvikling av barns lesekompetanse og språklige utvikling for øvrig. Prosjektets omfang synliggjøres i mengden tid som er satt av til planlegging og dokumentasjon av prosjektet, men vel så viktig er mengden tid som er satt av til lesing. Videre involverer prosjektet et multilateralt samarbeid, hvilket skaper en spennende ramme rundt tiltaket. Blikket rettes mot barnas fremtidige skolegang og de leseferdigheter som der vil kreves, noe som understreker barnehagens forståelse av den viktige rollen den spiller i barns språklige utvikling,» skriver juryen i sin uttalelse.

Les hvordan barnehagen jobbet med Ruska – en kjærlighetshistorie fra Island! (PDF)

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Læringsverkstedet Kanebo barnehage