MENY

Internasjonal konferanse ved Lesesenteret

Denne uka arrangeres forskningskonferansen IGEL 2018 ved Lesesenteret. Forskere fra hele verden er samlet for å dele kunnskap, erfaringer og spørsmål om empirisk forskning på litteratur.

Phil og Jane Davis Ekteparet Phil og Jane Davis holdt første innlegg under IGEL-konferansen 2018. Professor Anne Mangen til høyre.

IGEL – the International Society for the Empirical Study of Literature and Media – er et nettverk av forskere fra mange forskjellige disipliner, som litteratur- og medievitenskap, psykologi, antropologi, sosiologi og utdanningsforsking. Rundt 100 delegater, i hovedsak fra Nord­Amerika og Europa, deltar på konferansen. Professor Anne Mangen og førsteamanuensis Hildegunn Støle ved Lesesenteret er ansvarlige for årets konferanse.

Leserens møte og engasjement med litteratur

Det ene temaet for årets konferanse er «biblioterapi». Enkelt sagt handler dette om at man i lesegrupper med spesielle metoder kan fremme psykisk helse ved å lese høyt sammen og dele leseropplevelsen. «Shared reading» brukes både klinisk og blant friske personer som ønsker å bruke litteraturen til å fremme sin egen personlige vekst.

To av keynotesene under IGEL-konferansen er Dr Jane Davis fra Liverpool, som regnes som grunnleggeren av denne praksisen i Storbritannia, og hennes mann, professor Phil Davis, som bl.a. har forsket på hva som skjer med hjernen når vi leser dikt, og hva som skjer med deltakerne under en biblioterapi-økt.

Et annet tema er effekten lesing har på vår empati. Dr Raymond Mar, forsker i psykologi ved York University i USA, har forsket på sammenhengen mellom lesing av litteratur og empati, og er også en av årets keynotes.

Lydia Kokkola er professor ved professor Luleå University of Technology. I sin keynote setter hun søkelys på det å lese engelskspråklig litteratur med engelsk som andrespråk, med bakgrunn i forskning fra klasserom.

Professor Karina van Dalen-Oskam ved Universitetet i Amsterdam vil i sin keynote The Riddle of Literary Quality: a mixed-methods approach to perceptions of literariness belyse stylometriske og sosiologiske metoder i litteraturstudier.

– Jeg er veldig glad for å være invitert til IGEL-konferansen. Det er en viktig arena for å få innspill til egen forskning, og til nye metoder, ideer og forhåpentligvis samarbeid, sier hun.  

Et viktig møtested

IGEL-konferansen arrangeres annethvert år, men det er første gang delegatene får anledning til å besøke Norden. Ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger og prorektor Dag Husebø ved UiS ønsket deltakerne velkommen under mottakelsen onsdag kveld.

En arena som IGEL-konferansen er viktig for å utvikle forskningen, mener flere av deltakerne.

– Frem til nylig har empirisk litteraturforskning bare vært fullt akseptert innen utdanningsforskning, og oss forskere på dette feltet ble ikke alltid godt mottatt på litteraturkonferanser. Men nå har vi sett en endring, og fokuset på leseren har ført til mer interesse for empirisk forskning på litteratur. IGEL er en viktig arena for dette, sier Kokkola.

– Jo større spørsmål vi forsøker å besvare, jo viktigere er det å samarbeide og dele ideer på tvers av disipliner. Og det er jo dette konferanser først og fremst handler om, sier van Dalen-Oskam.

Les mer om IGEL og årets konferanse.