MENY

Har du lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet?

Er du glad i å jobbe med barn og ønsker erfaring innen skoleforskning? Nå kan du få bli med oss på kartleggingsarbeidet. Vi søker forskningsassistenter som har fullført eller påbegynt utdanning som barnehagelærer, lærer eller innenfor psykologi.

Two teachers hovedbilde elev og lærer Two Teachers-prosjektet søker forskningsassistenter som har relevant utdanning / påbegynt utdanning og som kan være med på opplæring og en fire-ukers kartleggingsperiode i mai/juni.

Last ned artikkelen som pdf.

Forskningsprosjektet Two Teachers skal undersøke effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen de første årene i skolen. Prosjektet ledes av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, med støtte fra Norges Forskningsråd. Totalt deltar 5500 barn fra 300 klasser ved 150 norske skoler i prosjektet.

I mai 2019 starter fjerde runde med kartlegging. Til dette spennende arbeidet har vi behov for flinke forskningsassistenter som kan være med på opplæring og en fire-ukers kartleggingsperiode i mai/juni.

Alle som deltar får faglig påfyll, opplæring i kartlegging, sertifisering og attest. Du vil dessuten få god innsikt i og erfaring med datainnsamling i et stort forskningsprosjekt.

Arbeidet er selvsagt lønnet, og reise og eventuelt opphold blir dekket.

Kartlegging med nettbrett

Alle elever i to klasser på tredje trinn ved hver av de 150 deltakeskolene skal kartlegges individuelt. Kartleggingen gjennomføres hovedsakelig på nettbrett og tar 30–40 minutter pr. barn.

Det vil være minimum to forskningsassistenter som samarbeider om kartleggingen på hver skole. Forskerne i prosjektet har erfaring med at kartlegging med nettbrett er morsomt og spennende for barna.

Datoer og steder for opplæring og kartlegging

Opplæringen tar én dag, og finner sted i uke 18.

Den blir gjennomført regionvis (Bergen, Stavanger, samt to steder sentralt på Østlandet).

På kurset får dere grundig innføring i bruk av nettbrett, tester og i det å skape et barnevennlig og trygt miljø i kartleggingssituasjonene. Sertifiseringen finner sted i uke 20, og tar en halv dag.

Selve kartleggingen foregår i en 4-ukers periode i uke 21-24 (to siste uker av mai og de første to ukene i juni 2019). Det skal gjennomføres kartlegginger på 150 skoler i 9 fylker / 53 kommuner.

Fylker: Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Buskerud, Oppland og Akershus 

Kommuner: Aurskog-Høland, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Skedsmo, Ullensaker, Vestby, Arendal, Lillesand, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Nes, Ringerike, Røyken, Øvre Eiker, Jevnaker, Askøy, Austrheim, Bergen, Bømlo, Etne, Fitjar, Os, Stord, Sveio, Voss, Haugesund, Hå, Karmøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Halden, Rygge, Råde, Skiptvedt og Spydeberg.

Vi tar sikte på å finne forskningsassistenter som har geografisk tilhørighet nær de involverte skolene.

Det er ønskelig at forskningsassistentene er tilgjengelig for arbeid hver dag i de 4 ukene kartleggingen pågår, med unntak av helge- og helligdager.

Arbeidstiden er lik skoledagens og skolefritidsordningens tidsrammer. Eventuell reise kommer i tillegg. 

Er dette aktuelt for deg?

Vi trenger medarbeidere som:

  • Har utdanning eller påbegynt utdanning som barnehagelærer, lærer eller innenfor psykologi
  • Liker å jobbe med barn
  • Har mulighet til å delta på opplæring i uke 18 og sertifisering i uke 20, og er tilgjengelig for arbeid hver dag i de (inntil) fire ukene kartleggingen foregår
  • Kan tenke seg faglig påfyll, opplæring og sertifisering innen kartlegging i begynneropplæringen

Betingelser

Timeskontrakt. Lønn: ltr. 35-57 (183,39-254,67 kr/timen).

Interessert? Ta kontakt!

Hordaland: Bjarte Furnes, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, Christiesgate 13, Bjarte.Furnes@uib.no tlf. 412 33 858 / 55 58 68 74.

Øvrige fylker: Joachim Kolnes Andersen, administrativ leder for Two Teachers, Lesesenteret, joachim.k.andersen@uis.no tlf. 51 83 35 41 / 481 06 033.