MENY

Gratulerer til vinnerne av Leseprisen 2015

For første gang har Leseprisen blitt delt ut. Vinnerne har gjennom en klar og god satsing på lesing bidratt til inspirasjon og leseglede blant barn og unge.

Leseprisen 2015 går til Loen barnehage i Loen i Stryn kommune, Spangereid skole i Spangereid i Lindesnes kommune og Haugaland videregående skole i Haugesund.

Prisvinnerne vil få et diplom og et gavekort hos Norli bokhandel pålydende 7000 kroner og Lesesenteret håper et slikt tilskudd til bøker vil gi et ekstra løft til leseglede.

Opprinnelig skulle Lesesenteret dele ut én pris, men på grunn av svært høy kvalitet på de innsendte prosjektene, og da juryens topp tre fordelte seg på barnehage, grunnskole og videregående skole, valgte de derfor å gi prisen til tre ulike prosjekt.

- Disse tre prosjektene utmerker seg særlig i sitt helhetlige arbeid med lesing, sier senterleder Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret.

Lesepris til inspirasjon og motivasjon
Lesesenteret ønsker å motivere barnehager og skoler til å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter, og vil derfor dele ut Leseprisen årlig til den barnehagen, grunnskolen eller videregående skolen som klarer å sette ekstra fokus på lesing og leseaktiviteter i sin hverdag.

– Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing, og å få frem forskjellige typer satsinger. Det er også viktig å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing, sier Wagner.

Loen barnehage viser engasjement
Loen barnehage vinner med prosjektet ”Når boka vert levande i barnehage-kvardagen” – et prosjekt med mål om å stimulere til et godt og aktivt språkmiljø, og å gjøre barna glade i bøker.

Loen barnehage valgte å ta utgangspunkt i bokserien om Pulverheksa av Ingunn Aamodt, og brukte disse bøkene som et fellesprosjekt i hele barnehagen. De ville legge til rette for bruk av bøker i hverdagen blant annet gjennom daglige lesestunder, de lagde et levende Pulverheks-miljø ved bruk av kostymer og rekvisitter, de arrangerte heksejakt i skogen, pulverhekskarneval og satte opp ”Pulverteateret”. De hadde ulike former for lesestunder, laget et eget leserom og prøvde ut bruk av lydbøker.

– I sitt arbeid med bøkene om Pulverheksa formidler barnehagen et enormt engasjement og viser stor fantasi, sier juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Prosjektet er i tillegg trygt forankret i rammeplanen, der det står at barna daglig skal oppleve glede og spenning gjennom høytlesing i barnehagen.

Loen barnehage får Leseprisen 2015 for sitt faglig solide prosjekt og smittende engasjement.


Ambisiøst og omfattende arbeid ved Spangereid barneskole
Siden 2007 har Spangereid barneskole i Lindesnes hatt lesing som satsingsområde, og de har utviklet en egen metode for leseopplæring. Dagens syvendeklassinger har vært en del av satsingen siden første klasse, og både interne og nasjonale kartlegginger viser at satsingen har en tydelig positiv effekt på elevenes leseferdigheter.

–Elevene knekker lesekoden tidligere og de leser mye mer. Ikke minst forbinder de lesing med noe positivt, er meldingen fra skolen.

I satsingen har sjetteklassinger vært skolebibliotekarer, de har fått til lesesamarbeid med barnehagene, hatt lesing som tema på foreldremøtene, laget digitale bokanmeldelser og innført 30 minutters daglig, lystbetont lesing.  Dette er bare noe av grepene Spangereid skole har tatt for å bli en av landets beste leseskoler.

– Skolen viser en gjennomgående entusiasme og helhetlig tenking omkring leseopplæringen. De har iverksatt en rekke lesetiltak som både er rettet inn mot elevene og bestemte trinn, og mot lærerne. Spangereid skole har et blikk for dem som strever, for tidlig innsats, for å spre leseglede, og for å involvere foreldre, skriver juryen i sin begrunnelse.


Daglig lesing ved Haugalandet videregående skole
Da førsteårselevene ved Haugaland videregående skole scoret kritisk lavt på kartleggingsprøvene i lesing, tok skoleledelsen grep. For å bedre elevenes leseferdigheter og øke deres leselyst innførte skoleledelsen en daglig leseøkt.

Hver dag starter elevene skoledagen med 20 minutter lesing. De kan selv velge hva de vil lese, for målet er å utvikle leseferdigheter og å utvide horisonter.

Skoleledelsen forteller om gode tilbakemeldinger fra elevene, økt utlån ved biblioteket og at lesing og fortellinger er blitt et samtaleemne blant elevene.

– Juryen gir Haugaland vgs særlig honnør for en slik eksplisitt lesesatsing når det ellers er et marginalt fokus på lesing i den videregående skolen. Det at skolen har store utfordringer i forhold til lesing blant sine elever, gjør satsingen ekstra viktig, og skolen kan også vise til imponerende resultater, skriver juryen i sin begrunnelse for prisutdelingen. 


Leseprisen 2016
Har din skole satt spesielt fokus på svake lesere, og mener dere har funnet en lur måte å gjøre dette på? Har din barnehage et godt språkstimuleringsprosjekt dere er stolte av? Eller kanskje dere fremhever at lesing er viktig i historiefaget og ser at dette har vært av stor betydning for elevene? Kanskje dere har gjort noen nye grep i begynneropplæringen?

Søk Leseprisen 2016 og del ditt prosjekt og dine erfaringer.

Kriterier:

  • Prosjektet det søkes for, må være påbegynt eller ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjekter vurderes ikke.
  • Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i rammeplanen for banrehagen/Kunnskapsløftet.
  • Prisen vil deles ut til det tiltaket, den satsingen eller det prosjektet juryen ser et spesielt potensiale i.

Hvordan gå frem for å søke:

  • Dokumenter leseprosjektet underveis med tekst og eventuelt bilder.
  • Skriv en prosjektbeskrivelse etter endt prosjekt. Inkluder eventuelt dokumentasjon fra prosjektet.

Hva skal legges vekt på i søknaden:

  • Utførlig beskrivelse av prosjektet.
  • God refleksjon rundt prosess og gjennomføring.
  • Tydelig og god dokumentasjon av gjennomføringen av prosjektet.
     

Søknad og prosjektbeskrivelse sendes til lesesenteret@uis.no innen 15. februar 2016. Skriv Leseprisen 2016 i emnefeltet.

Prisen består av diplom og bokpakker og deles ut under den nasjonale konferansen 15.-15. mars 2016.

 

Les også:

Spangereid barneskole mottar Leseprisen 2015 for sin ambisiøse og omfattende lesesatsing.

Spangereid barneskole mottar Leseprisen 2015 for sin ambisiøse og omfattende lesesatsing.