MENY

Forsker fra UiS og Lesesenteret med gjennomslag i Marie Curie-programmet

Professor Anne Mangen og hennes samarbeidspartnere har fått innvilget to søknader til Marie S. Curie Actions (MSCA) i løpet av våren.

Anne Mangen Sammen med sine samarbeidspartnere har Anne Mangen, professor ved Lesesenteret og UiS fått innvilget to søknader til Marie S. Curie Actions (MSCA). (Foto: Leif Tore Sædberg)

EU-prosjektet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships program (MSCA IF) tilbyr forskere en mulighet til å utvikle sin forskningskarriere gjennom internasjonalt samarbeid.

I vår ble det klart at Europa-kommisjonen har godkjent søknaden til Anne Mangen, professor ved Lesesenteret og UiS, sin kandidat Lilla Magyari, fra universitetet i Budapest. Prosjektet går under navnet FictDial.

- Hva går prosjektet FictDial ut på?

- FictDial går ut på å analysere dialoger i litteratur, nærmere bestemt romaner, i lys av hva vi vet om dialoger i virkeligheten, altså samtaler mellom mennesker i ulike sammenhenger. De tre hovedmålene med prosjektet er for det første å forstå hvordan vi kan lære noe om samtaler og sosial kommunikasjon i det virkelige liv, gjennom å studere dialoger i romaner. For det andre hvordan vi faktisk leser og forstår dialoger i romaner og for det tredje hvordan disse dialogene - i romaner - kan berike vår - særlig ungdom og unge voksnes - kunnskap om og innsikt i sosiale interaksjoner i det virkelige liv, forteller Anne Mangen.

- Hvordan blir prosessen videre?

- Vi har for så vidt god tid til å forberede prosjektstart, siden Lilla ikke begynner før i august eller september 2020. Men Lilla og jeg samarbeider allerede om andre prosjekter, så vi treffes med jevne mellomrom, og da er det naturlig å begynne å forberede prosjektet, for eksempel lese seg opp på bakgrunnslitteratur. Spesielt spennende er det å begynne å diskutere hva slags tekstmateriale vi skal bruke til eksperimentene – i samarbeid med en litteraturprofessor i Oslo (Karin Kukkonen). I tillegg er det mye praktisk som skal ordnes – finne bolig til dem, og aller helst jobb til Lillas samboer. Både Lilla og samboeren har forresten allerede begynt å lære seg litt norsk.

- Hva betyr det for deg, Lesesenteret og UiS å ha fått gjennomslag for dette prosjektet?

- For meg betyr dette at jeg får samarbeide tett over to år på et svært interessant prosjekt, med en fremragende yngre forsker som har en annen forskningsekspertise enn meg selv – i dette tilfellet psykolingvistikk og eksperimentell psykologi. Det er en fjær i hatten å få tildelt et EU-prosjekt, men det viktigste for meg er den spennende forskningen som ligger i selve prosjektet, og som vil tilføre nye perspektiver på leseforskning som jeg tror vil være av interesse for flere på Lesesenteret (og på fakultetet for øvrig). Lilla vil knyttes til programområdet Grensesnitt, og det vil være gode muligheter for utveksling av tanker og forskningsspørsmål omkring romanlesing og dialoger, både i tekster og i «RL».

Svært respektert forskningsprogram

«MSCA IF er et svært respektert forskningsprogram som er kjent i hele verden og det er sterk konkurranse om midlene. Det er et tegn på kvalitet at Lesesenteret og UH-fakultetet ved UiS, nå har fått en Marie S. Curie-stipendiat. Det vil kunne gjøre oss enda mer attraktive som samarbeidspartnere i EU-søknader, og det kan bidra positivt til å trekke til oss flere talentfulle, fremragende forskere fra hele verden,» heter det i en kommentar fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

I tillegg har Mangen og hennes samarbeidspartnere fått gjennomslag i Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA ITN), gjennom et et prosjekt ved navn ELIT: Empirical Study of Literature.

- Hva betyr det for deg å få et prosjekt som ELIT?

- Dette prosjektet betyr blant annet at vi får fortsette mye av det inspirerende, tverrvitenskapelige samarbeidet vi har etablert i COST-aksjonen E-READ. ITN-prosjektet er et resultat av COST-aksjonen - et PhD-program med en mer spissa tematikk som har utspring i forskning gjort innenfor E-READ, på effekter av digitale teknologier på kognitive og affektive aspekter ved lesing av litterære tekster. Det betyr også at vi får en pool med 10 PhD-studenter som skal studere spesifikt litterær lesing, ved hjelp av svært tverrvitenskapelige tilnærminger der vi kombinerer teorier, metoder og paradigmer fra litteraturforskning, lingvistikk, poetikk, retorikk, psykologi og nevrovitenskap. Vi får med dette satt empirisk forskning på litterær lesing på kartet, internasjonalt. Forhåpentligvis vil dette gjøre det enklere å få tilslag på søknader som forsøker å implementere høy grad av tverrvitenskapelighet, både nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljø med forskere på høyt nivå

Kjersti Lundetræ, senterleder ved Lesesenteret, uttaler at «denne denne typen tildelinger viser at fagmiljøet vårt har forskere som er på et høyt internasjonalt nivå og har sterke internasjonale nettverk».

- Kanskje kan også Marie S. Curie-midlene som Anne Mangen har fått bidra til at flere fagfeller utenfor UiS legger merke til Lesesenteret tenker på oss som en interessant samarbeidspartner. Vi har et stort stipendiatmiljø ved senteret og deltakelsen i ITN-en betyr at vi får rekruttert inn en ny, dyktig stipendiat som kan berike miljøet og gi tilgang på nye nettverk. Marie S. Curie-tildelingene er også en fjær i hatten til Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som legger ned store ressurser for å støtte denne typen initiativ, legger Lundetræ til.

UiS fikk til sammen 20 millioner kroner fra EU til forskning i denne utlysningsrunden. Her kan du lese mer om tildelingen.