MENY

Formidlingspris til kreativ norsklærer

Tone Evensen, norsklærer på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker, får pris for fabelaktig formidling 2018 for sitt arbeid med flerspråklige barn og voksne.

– Vi er glade for å hedre en fabelaktig formidler som gjennom sitt arbeid med undervisning av flerspråklige er med på å utvikle norskundervisningen, sier juryleder for prisen for Fabelaktig formidling 2018, Aslaug Fodstad Gourvennec.

Tone Evensen er norsklærer på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker, og får prisen for sin langvarige og kreative dedikasjon til norskundervisning av flerspråklige. Hun har arbeidet med ungdomsskoleelever, barn og ungdom med særskilte behov, asylsøkere og voksne innvandrere, og har vært involvert i utvikling av nettbaserte læringsressurser og ulike prosjekter i NAFO.

– Evensens jobb som lærer er sentralt for integreringen til enkeltelevene, og for muligheten deres til å bidra til å forme og utvikle det norske samfunnet, sier Gourvennec.

Verdsetter mangfoldet i klasserommet

"Tone – eller Zuper-Tone, som elevene kaller henne – verdsetter mangfoldet i klasserommet og anerkjenner både elevenes morsmål og den kompetansen de har med seg til undervisningen. På en fabelaktig måte knytter hun læring til identitet, språk, kultur og samfunn på nye måter. Hun er en lærer som er til inspirasjon både for elevene, for sine kollegaer på Voksenpedagogisk senter og for et langt større publikum gjennom kursvirksomhet og foredrag, og ikke minst gjennom den prisbelønte bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom" heter det i juryens begrunnelse. 

De peker på at Evensen tar i bruk innovative og kreative metoder i norskundervisningen, som fortellerverksted, rap-verksted, utstillinger, Tale som Ted-prosjekter og debattkurs.

"Juryen har merket seg det interessante grepet å koble sammen flerspråklige elever og ordinære ungdomsskoleklasser og høgskolestudenter i forteller- og animasjonsverksted," skriver de i begrunnelsen.

Prisen skal inspirere til god formidling

Formidlingsprisen er en årlig pris for norsklærere som deles ut av Kopinor i samarbeid med Landslaget for norskundervisning, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og lærerutdanningene. Prisen er på 150 000 kroner.

– Gjennom Fabelaktig formidling ønsker Kopinor å inspirere til god formidling og bygge kunnskap om sammenhengen mellom opphavsrett og skapende virksomhet, sier kommunikasjonssjef Hege Lunde i Kopinor.

Juryen ser etter norsklærere i skolen som inspirerer og motiverer sine omgivelser, har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre og som har vært med på å utvikle faget gjennom sin innsats. 

I juryen for 2018 deltok Aslaug Fodstad Gourvennec (Landslaget for norskundervisning, LNU), Siri Hansen (KS), Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Tore Mydland (Norsk Pedagogisk Dataforening) og Hege Lunde (Kopinor).

Tone Evensen får Pris for fabelaktig formidling 2018. (Foto: Hege Lunde, Kopinor)

Tone Evensen får Pris for fabelaktig formidling 2018. (Foto: Hege Lunde, Kopinor)