MENY

Forelesning med professor Naomi S. Baron

Videoopptak av forelesning med professor Naomi Baron, 30. oktober. Temaet er "Lesing og læring i USA: 2018".

Lesing er i forandring i amerikansk videregående skole. Dette gjelder både typen og mengden lesing som foregår. Teknologien spiller én rolle, det samme gjør andre faktorer som lærebokkostnader, forlagenes økonomiske hensyn, studentenes motivasjon for å gå på college, holdninger til verdien av kunnskap og kompetanse, og valg av pensum og leseoppgaver som resultat av dette.

I denne forelesningen presenterer professor Naomi S. Baron en analyse av hvordan disse ulike sidene former lesingens rolle ved amerikanske høyskoler og universiteter i dag.

Om foreleseren

Naomi S. Baron er professor i lingvistikk Emerita ved American University i Washington, DC. Hennes kompetanseområder omfatter språkstruktur og endring, sosiolingvistikk, forholdet mellom muntlig og skriftlig språk, virkningen av teknologi på språk og høyere utdanningsspørsmål. I seks år var hun leder for  American University’s Center for Teaching, Research, and Learning.

Baron har vært Guggenheim Fellow-mottaker, Fulbright Scholar og Fulbright Specialist, og er forfatter av åtte bøker, inkludert Always On: Language in an Online and Mobile World and Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Baron er koordinator for et internasjonalt initiativ, Medium Matters, som samarbeider med en rekke forskere (inkludert professor Anen Mangen ved UiS) for å syntetisere og formidle dagsaktuelle forskningsresultater om lesemedium (print, skjerm og lyd) til lærere og administratorer innen utdanningssektoren.

Les mer om Baron.