MENY

Flere og bedre innmeldinger til PPT

Barnehageansatte er blitt flinkere til å fange opp om det er progresjon i utviklingen til barnet. Leder ved PP-tjenesten i Stavanger kommune Bjørg T. Klokk har merket forskjell i kvaliteten på innmeldinger fra barnehagene, og mener Stavangerprosjektet er en medvirkende årsak.

– Før Stavangerprosjektet var flere av beskrivelsene vi fikk, basert på individuelle oppfatninger. Nå er tilbakemeldingene i større grad basert på nøytrale kriterier, og de ansatte er flinkere til å fange opp om det er progresjon i utviklingen til barnet. Vi er bekymret når det ikke er framgang, og dette er de blitt mye flinkere til å dokumentere. Den systematiske måten å jobbe på gir noen sjekkpunkt som vi er veldig fornøyde med.

Tar grep tidligere

Klokk forteller at det har vært en tendens til at barn blir meldt for sent til PPT. Man venter gjerne til skolealder, og når barnet får store lære- og konsentrasjonsvansker, tar man grep. Denne tendensen er nå i ferd med å snu.

– I tillegg til at innmeldingene er bedre dokumentert, så øker antallet som kommer til oss fra barnehagene. Dette tror vi har med Stavangerprosjektet å gjøre. Forskningen viser at jo tidligere vi kommer på banen, jo bedre er det, sier Klokk.

Bjørg T. Klokk, leder ved PP-tjenesten i Stavanger kommune

Bjørg T. Klokk, leder ved PP-tjenesten i Stavanger kommune mener Stavangerprosjektet gir positive resultater.