MENY

Flere og bedre innmeldinger til PPT

Barnehageansatte er blitt flinkere til å fange opp om det er progresjon i utviklingen til barnet. Leder ved PP-tjenesten i Stavanger kommune Bjørg T. Klokk har merket forskjell i kvaliteten på innmeldinger fra barnehagene, og mener Stavangerprosjektet er en medvirkende årsak.