MENY

Fikk pris for inspirerende bibliotekarbeid

Vestbyen skole i Namsos har fått elevene med på å friske opp skolebiblioteket, involvert dem i litteratuformidlingen og spredt leseglede langt utover skolen gjennom sosiale medier. I dag fikk skolen Leseprisen 2018 for det inspirerende prosjektet.

En av elevene ved Vestbyen skole som har fått glede av satsingen på skolebiblioteket. En av elevene ved Vestbyen skole som har fått glede av satsingen på skolebiblioteket.

Les hele prosjektbeskrivelsen til Vestbyen skole.

Da kontaktlærer Merete Haagensen Doksæter ved Vestbyen skole fikk stillingen som skolebibliotekar i høst, var det én ting hun gjerne ville få til: Å få opp bruken av biblioteket blant elevene.

– Skolen hadde allerede jobbet mye med lesing, men bevisstheten rundt skolens bibliotek var ganske lav, både blant elever og lærere. Jeg hadde mange tanker og visjoner om hvordan vi kunne få til noe bra. Men at det skulle bli så vellykket som dette, er jo overveldende, sier Doksæter.

I dag mottar Doksæter og spes.ped-koordinator Ragnhild Hovig Engen Leseprisen 2018 under Nasjonal konferanse om lesing 2018.

Mer engasjement rundt lesing

Allerede ved skolestart ble elevene møtt med nye, mer fristende bokutstillinger. Men det vare bare starten på prosjektet som i dag får Lesesenterets Lesepris for 2018. For juryen har latt seg imponere over Vestbyens fortelling om elever som blir involvert i både å kjøpe inn bøker og å bygge bokhyller, om fristende utstillinger, konkurranser, satsing på engelsk litteratur, og på en veldig vellykket bruk av Facebook, Instagram og Snapchat.

Arbeidet har ført til nær en dobling av antallet lånte bøker, mer kunnskap og bevissthet om viktigheten av lesing hos foreldre og foresatte, og et stort engasjement for bøker, lesing og biblioteket blant elevene.

– Skolen har lenge jobbet systematisk med lesing, og det har vært et godt utgangspunkt. Å løfte frem biblioteket har gitt enda mer positiv blest om bøker, og gitt ny energi til dette arbeidet, sier Hovig Engen.

Engasjement hos elever og foreldre

Skolebibliotekarstillingen utgjør på papiret bare to timer i uka for den ellers travle kontaktlæreren på 7. trinn, og Doksæter legger ikke skjul på at hun i realiteten har brukt mer tid enn som så for å få liv i biblioteket og leseaktivitetene ved skolen. Men det er det verdt, mener hun.

– Man må nok være litt ildsjel for å få til et sånt prosjekt. Men det er utrolig givende, og jeg har fått stor tillit hos ledelsen på skolen, sier bibliotekaren.

– De viktigste tilbakemeldingene kommer fra elevene og foreldrene, som når elevene kommer løpende bort til meg i friminuttene for å fortelle om hva de leser nå, eller foreldre deler bilder på Instagram med #spreleseglede, forteller hun.

– Vi som er lærere glemmer ofte litt at ikke alle foreldre har like god kunnskap som oss om hvor viktig det er at barna leser. Der har sosiale medier vært veldig viktig, sier Doksæter.

Har involvert elevene

Bibliotekaren har involvert elevene på mange områder. De har vært med å lage og bygge bokhyller (og dermed lært seg å lese instruksjoner), de har fått velge ut bøker, og fått klassevise oppdrag med å lage utstillinger knyttet til bøker.

– Tilbakemeldingene fra elevene og lærerne viser at de er stolte over utstillingene sine, og at det har vært en vekker for lærerne om å jobbe med litteratur og det å spre leseglede, sier Doksæter.  

    
Gjennom Instagram og Facebook har foreldre og elever blitt engasjert i lesing og skolebiblioteket.

Juryens begrunnelse

Leseprisen deles ut hvert år til et særlig godt leseprosjekt ved en skole eller barnehage. Juryen består av fagpersoner og forskere ved Lesesenteret. Om #spreleseglede skriver de:

«Prosjektet synliggjør et sterkt ønske om å øke lesegleden for alle skolens elever. Det gjøres gjennom tilgjengelighet til et bredt utvalg av bøker, inspirerende bibliotekmiljø, spennende elevoppdrag og kommunikasjon på sosiale medier. I prosjektet har skolebiblioteket fått en synlig og sentral rolle i den pedagogiske virksomheten. Prosjektet tar innover seg at mengde og fritidslesing påvirker elevenes lesemotivasjon og leseferdigheter. #Spreleseglede bygger på viktige prinsipper som elev- og foreldreinvolvering, langsiktighet og tverrfaglig tenkning. Deltakelsen på sosiale medier er en idé som skaper nysgjerrighet og engasjement for lesing utover skolens domene, og den bidrar også positivt til  skolens identitet,»

Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing. Lesesenteret ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være, og å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Prisen består av et diplom og et gavekort på bøker.

Les hele prosjektbeskrivelsen til Vestbyen skole.

Følg #spreleseglede på Instagram, Facebook eller Snapchat: skolebib-vestbs

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret.
Foto: Vestbyen skole og Elisabeth Rongved

Merete Haagensen Doksæter og Ragnhild Hovig Engen mottar Leseprisen 2018 under Nasjonal konferanse om lesing 2018.

Merete Haagensen Doksæter og Ragnhild Hovig Engen mottar Leseprisen 2018 under Nasjonal konferanse om lesing 2018.