MENY

– Et kompetanseløft for hele personalet

Når barnehagelærere tar videreutdanning, tjener det hele personalet, mener studenter ved Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk. – Vi får ny kunnskap og konkrete verktøy som vi tar med oss inn i det daglige arbeidet, er tilbakemeldingen fra de fornøyde studentene.

– Gjennom dette studiet får vi kunnskap om ny forskning på barns språk. Vi får konkrete verktøy som vi og resten av personalet kan bruke i språkarbeidet. At vi tar dette studiet fører faktisk til en kompetanseheving av hele personalet, sier Anne Grethe Dirdal Håland.

Anne Grethe har lang erfaring som barnehagelærer, og jobber til daglig som pedagogisk leder i en Haugesund-barnehage. Sammen med 26 andre barnehagelærere fra hele Norge har hun fra i høst vært i gang med videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk ved Lesesenteret, UiS.

Studiet er samlingsbasert og går over ett studieår. Det dekker tema som barns språkutvikling, språklig variasjon og språkmøter, lesing i barnehagen, overgang fra barnehage til skole, språkvansker, observasjon, kartlegging og tiltak.

Dette studiet finnes også som nettstudie.

Viktig kunnskap om tidlig språkutvikling

Den tidlige språkutviklinga har vært tema når vi møter Anne Grethe og medstudent Bjørg Anette Aronsen i en pause under en av høstens samlinger. De er veldig glade for å få mer kunnskap om dette temaet.

– Vi som tok førskolelærerutdanning for nesten 20 år siden fikk ikke mye kunnskap om språkutviklingen hos barn under tre år. De siste årene har man fått vite mye mer om hvor viktige småbarnsårene er for språkutviklingen. På dette studiet får vi endelig et dypdykk inn i dette og får kunnskap som virkelig trengs i barnehagen, sier Bjørg Anette, som er pedagogisk leder i en småbarnsavdeling i Sandnes.

Vil bort fra «Vent og se»

Anne Grethe mener mer kunnskap om den tidlige språkutviklingen fører til at man kommer bort fra «vent og se»-holdningen i norske barnehager, der man lar være å gripe inn ovenfor barn som strever med språket, fordi man tenker at det vil gå seg til.

– Mange barn med svak språkutvikling kan gå gjennom hele barnehagen uten å få hjelp. Når de begynner på skolen reagerer lærerne på at ingenting er gjort i løpet av barnehagetiden. Gjennom dette studiet får vi den tryggheten og kompetansen vi trenger for å støtte og hjelpe de yngste barna så tidlig som mulig. Slik kan vi bryte det som kan bli en vond spiral for barna det gjelder, påpeker hun.

 


Språkløyper er en del av studiet. Det har vært givende for hele personalet, forteller studentene.

Suksess med Språkløyper

For både Bjørg Anette og Anne Grethe var det et genuint ønske om mer kunnskap om barns språk som var hovedmotivasjonen for å ta videreutdanningen. Allerede i løpet av de første månedene av studiet har kompetanseløftet vært stort, mener begge.

– Etter 18 år som barnehagelærer har det vært utrolig givende både å få en faglig oppfriskning og ikke minst å få kunnskap om forskning. Vi får knagger å henge kunnskapen på, og verktøy til å sette den i bruk. Litteraturen vi leser er interessant og relevant, og på samlingene får vi anledning til gode og fruktbare diskusjoner, sier Bjørg Anette.

– Det har også vært utrolig spennende å jobbe med Språkløyper i egen barnehage. Det har nærmest ført til en eksplosjon hos oss, med fantastiske tilbakemeldinger fra personalet, sier Anne Grethe.

Livet som deltidsstudent

Det kan være krevende å være student samtidig som man er i full jobb. Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen er lagt opp slik at studentene skal prøve ut det de lærer gjennom studier og samlinger i sin egen barnehagehverdag. Dette gjør at man kan gjennomføre studiet på en effektiv måte, mener de to barnehagelærerne.

– I vår skal vi gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt i vår egen barnehage. For min del blir dette det prosjektet vi skal jobbe med i vår, i stedet for andre ting. Slik kan jeg rydde plass til studiet i arbeidshverdagen, sier Bjørg Anette. Hun peker i tillegg på at tilretteleggingsmidlene på 50 000 kroner fra Utdanningsdirektoratet er et viktig hjelpemiddel for å få ryddet plass til studiedager og samlinger.

– Som pedagogisk leder er det alltid mye annet som også er i fokus, alt fra å skifte bleier til å gjennomføre HMS-møter. Da er det veldig givende å få anledning til å dyrke det rent faglige. Det i seg selv gir overskudd studiene, legger hun til.

– Det er også veldig kjekt at både leder og kollegaer setter åpenbar pris på at vi får en kompetanse som er til nytte for hele personalet. Senest i dag fikk jeg en melding fra en kollega som takket for at jeg tar dette studiet. Det er klart slike tilbakemeldinger er motiverende i seg selv, sier Anne Grethe.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret
Foto: Elisabeth Rongved og Getty

Vil du vite mer om dette studiet? Les mer om innhold og opptak her.

Les også:

– Vi får enda mer kunnskap om barns språkutvikling Etter å ha gjennomført Barns språklæring og språkutvikling 1, ønsket Sofia Hageli (bildet) og Mini Hoti å få enda mer kunnskap om språkutviklingen hos barnehagebarn. Nå er de i gang med Barns språklæring og språkutvikling 2.

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1 – nettbasert Dette nye nettbaserte studiet gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UiS.

Anne Grethe D. Håland og Bjørg Anette Aronsen

Anne Grethe D. Håland og Bjørg Anette Aronsen er fornøyde studenter på videreutdanning for barnehagelærere ved Lesesenteret.