MENY

Elin Reikerås er ny professor

Elin Reikerås ved Lesesenteret er tildelt opprykk til professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Elin Reikerås har hovedfag i matematikk fra Universitetet i Bergen fra 1990, og doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger fra 2007. Doktorgraden ser på sammenhenger mellom lesing og regning

Reikerås har jobbet ved Lesesenteret siden 2006, men har siden 1990 vært ansatt ved ulike utdanningsinstitusjoner ved det som i dag er Universitetet i Stavanger. Hun har omfattende erfaring fra undervisning i lærerutdanningen, både i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og på masterutdanningen i spesialpedagogikk.

Reikerås' forskningsområder er sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker, og barns utvikling i tidlig alder. Hun har en omfattende publiseringsaktivitet med over 70 artikler og bokkapitler. Reikerås' artikler om små barns matematikk har vakt særlig internasjonal interesse.

Reikerås har også omfattende ledererfaring. Før PhD-avhandlingen ledet hun flere kompetanseutviklingsprosjekt for barnehagelærere. Fra 2012 til 2017 ledet hun det omfattende forskningsprosjektet Stavangerprosjektet. I dag er hun med i ledelsen for FILIORUM – senter for barnehageforskning.

Reikerås har vært en sentral person i utviklingen av det matematikkdidaktiske innholdet i norsk barnehagelærerutdanning. Hun har publisert i flere populærvitenskapelige bøker som brukes i barnehagelærerutdanningen i hele Norden, og har på den måten bidradd til å formidle forskningsbasert kunnskap om barns matematikkutvikling slik at det kommer praksisfeltet og lærerutdanningene til nytte.

Reikerås er en populær og ettertraktet foredragsholder som ofte blir brukt av Kunnskapsdepartementet og ulike ekspertgrupper.

Elin Reikerås

Elin Reikerås