MENY

E-READs sluttkonferanse vel gjennomført

Konferansen «Pages and Screens: Towards a Reading Research Agenda» ble arrangert av Lesesenteret og UiS denne uken.

E-READs sluttkonferanse vel gjennomført Anne Mangen, professor ved Lesesenteret og UiS, leder E-READ-nettverket.

E-READ er en av COST-aksjonene, og den eneste som Universitetet i Stavanger har ledet, ved Anne Mangen, professor ved Lesesenteret og UiS.

Denne uken, 3. og 4. oktober, ble avslutningskonferansen «Pages and Screens: Towards a Reading Research Agenda» arrangert her, med både COST-representanter og inviterte gjester.

Anne Mangen sammen med Lesesenterets leder Kjersti Lundetræ (f.v), dekan Elaine Munthe og UiS-rektor Marit Boyesen under åpningen på Arkivenes hus.

 

Høytidelig åpning

Åpningen av konferansen gikk for seg på Arkivenes hus, der både UiS-rektor Marit Boyesen, dekan Elaine Munthe og Lesesenterets leder Kjersti Lundetræ kom med sine hilsener.

Forholdet mellom lesing på papir og lesing på skjerm er noe av hva som har opptatt forskerne i dette nettverket, som ble gjenspeilet i åpningstalene.

- Vi er stolte over at akademikere utfører imponerende forskning på effektene til den nyeste teknologien. Digitalisering er et av tre hovedfokus hos UiS, og denne konferansen kommer til å presentere og diskutere noen av resultatene, sa UiS-rektor Marit Boyesen.

E-READs avslutningskonferanse samlet deltakere fra hele Europa i tillegg til spesielt inviterte gjester.

 

- E-READ er virkelig en unik forskningssammenslutning. Det er inspirerende å se hvordan feltet litterær lesning blir undersøkt fra så mange ulike perspektiver, i unike samarbeid som krysser både nasjonale grenser og fag-grenser, uttalte Lesesenteret-leder Kjersti Lundetræ.

- Vi trenger kritisk forskning for å informere både praksisfeltet og politikere om hvordan teknologi endrer måten vi lærer på. Tilgangen på empirisk kunnskap står sentralt, og en slik kunnskap er E-READ i ferd med å gi oss, tilføyde dekan Elaine Munthe.

Foredraget med den verdenskjente leseforskeren Maryanne Wolf var høydepunktet for mange av de fremmøtte.

Foredrag og pitch sessions

Senere fulgte key note-foredrag med den internasjonalt anerkjente leseforskeren Maryanne Wolf.

Wolf er opptatt av lesing i en digital tidsalder, der hun ser på hvilke endringer digitaliseringen kan føre til, der deep reading er et begrep som står sentralt.

I dag lever vi i distraksjonens tidsalder, der mye av lesingen er skumlesing, der deep reading kan fremstå som truet. Vi endrer lesemåtene og hvorfor vi leser, det er både en utfordring og en mulighet. Hva vi leser, og hvordan, endrer oss selv, ikke bare som menneske og individ, men også som samfunn og som art, var noe av hva Wolf poengterte.

 

Tekst: Leif Tore Sædberg, Lesesenteret/UiS

Foto: Inge Schreuder-Lindløv, Lesesenteret/UiS