MENY

– Dette studiet har forandret meg som lærer

Louise Norheim har vært lærer i snart 20 år og er student på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2. – Fra å begynne å endre praksis det første året, har jeg nå fått tilgang på en tenkning som fundamentalt har endret min tilnærming til hvordan jeg jobber med tekst i klasserommet, sier hun.

Louise Norheim og elev – I året med Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 har jeg virkelig fått anledning til å dykke ned i egen praksis, sier Louise Norheim, lærer og videreutdanningsstudent ved Lesesenteret, UiS.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 ved Lesesenteret er et tilbud til lærere som har tatt Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (eller tilsvarende), og som ønsker å fordype seg enda mer og få en dypere forståelse av det de har lært.

En lærer som ønsket dette, er Louise Norheim fra Oslo.

–  Da jeg var ferdig med lesing og skriving 1, opplevde jeg at jeg hadde begynt på en grunnleggende og omfattende endring av egen praksis, og at jeg på langt nær var utlært. Jeg hadde derfor et stort ønske om å fordype meg enda mer og bli en enda mer tydelig lese- og skrivelærer i tillegg til faglærer, forteller hun.

Studentene forsker på sin egen praksis

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 består av to deler: Første del handler i hovedsak om fagspesifikk lesing og skriving og utvikling av kritisk literacy. Etter jul gjennomfører studentene et FoU-prosjekt hvor de forsker på egen praksis.

– Gjennom dette studiet setter vi førsteåret inn i en større sammenheng. Målet er at studentene skal få en enda dypere forståelse av det de lærte på førsteåret, og utvikle et forskende blikk på egen praksis. På den måten blir kunnskapen fra 1-eren mer varig, og lærerne vil være i bedre stand til å endre praksis, sier universitetslektor Marit Aasen, som er ansvarlig for studiet ved Lesesenteret.

– Vi legger vekt på hvordan læreren kan bidra til at elevene får utviklet sin lese- og skrivekompetanse i flere fag. En viktig del av studiet er det som skjer i studentenes egne klasserom, sier hun.


– Etter å ha jobbet som lærer i snart 20 år, har det vært utrolig givende å være student igjen og få ny faglig innsikt og ha tid og rom til å utvikle meg videre, sier Norheim.

Den tilnærmingen gir verdifull læring, mener Norheim, som underviser i samfunnsøkonomi på videregående.

– Fordi studiet er lagt opp slik at man hele tiden tar utgangspunkt i eget utviklingspotensial som lærer, har jeg lært utrolig mye om min egen praksis og hvordan jeg kan videreutvikle meg. Dette året har jeg virkelig fått anledning til å dykke ned i egen praksis, og jobbe med de områdene innen lese- og skriveopplæringen som jeg selv synes at jeg ikke behersker så godt. Vi får anledning til å fordype oss i det store, omfattende begrepet literacy. Det har gitt meg muligheten til å gå mer i dybden på de ulike aspektene ved spesielt den fagspesifikke literacyen, sier hun.

Hun har også god erfaring med den praksisnære tilnærmingen i studiet.

– Oppgavene vi har skrevet så langt er alle prosessorienterte, noe som gjør at vi får tett oppfølging og muligheten til å videreutvikle oss som skrivere. Jeg har valgt å skrive oppgaver og lese litteratur som har vært relevant for der jeg har vært i undervisningen og i egen utvikling akkurat da. Når man ser den umiddelbare nytten av den fagteksten man skriver eller den artikkelen man leser, gir det inspirasjon og støtte til planlegging av egen undervisning.  Dette andre semesteret er det spesielt spennende å jobbe med FoU- oppgaven og innta en forskende tilnærming til egen undervisning, sier hun.

Tett dialog mellom studentene

Studentene kommer fra hele landet, og møtes på samlinger ved Universitetet i Stavanger fire ganger i året. Det å møte andre engasjerte lærere er en viktig del av læringsprosessen, påpeker Norheim.

– Undervisningen har vært veldig dialogisk dette året, noe som gjør at jeg også har lært mye av medstudenter og fått masse innsikt i deres arbeidshverdag. Det er veldig gøy at vi er lærere fra forskjellige deler av landet. Det har vært utrolig spennende å diskutere didaktiske og pedagogiske utfordringer med de andre studentene, sier hun. 

Anbefaler denne videreutdanningen til andre

Det er travelt å være student samtidig som man er i jobb. En viktig nøkkel er å holde oppe engasjementet underveis, sier Norheim.

– De intense skriveperiodene er selvsagt travle. Men jeg har prøvd å utnytte tiden godt når jeg har vært på samlinger. Da har jeg klart å distansere meg fra jobb og familieforpliktelser og hatt rom til faglig fordypning. Jeg anbefaler også sterkt å finne kollegaer og skape et miljø på egen skole rundt lesing og skriving. På den måten kan man fortsette å holde engasjementet oppe mellom samlingene og også etter endte studier, sier Norheim.

Hun er ikke i tvil om at alle som er interesserte i å utvikle seg som lærere og som har gjennomført Lesing og skriving 1 bør fortsette med 2-eren.

– Etter å ha jobbet som lærer i snart 20 år, har det vært utrolig givende å være student igjen og få ny faglig innsikt og ha tid og rom til å utvikle meg videre. Etter Lesing og skriving 1 hadde jeg fått mange gode didaktiske verktøy i lese- og skriveopplæringen. Dette året opplever at jeg har fått tilgang på en tenkning som fundamentalt har endret min tilnærming til hvordan jeg jobber med tekst i klasserommet.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Aksel Jermstad og Elisabeth Rongved

Noe for deg?

Har du tatt Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende? Da kan du søke på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2. Søknadsfrist er 1. mars. Les mer og søk på studiet.

Les også: 

– Alle lærere burde hatt denne videreutdanningen – Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 har virkelig engasjert meg og gjort meg til en mer bevisst og reflektert lærer. De fleste lærere burde tatt dette studiet. Vi er jo alle lese- og skrivelærere, sier Tonje Mjaaland.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn) Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn) Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

 

 

 

Marit Aasen

Marit Aasen er emneansvarlig for Lesing og skriving som grunnlegende ferdighet 2.