MENY

"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave

Boken «Det matematiske barnet» har solgt i over 20 000 eksemplarer. Nå er klassikeren om barns matematikkutvikling her i oppdatert utgave – til glede for alle som studerer eller jobber med barns læring og utvikling.

– Det skjer mye i barns matematiske utvikling fra de er født og i årene frem til de begynner på skolen. Babyen beregner avstand når han vil få uroen som henger over stellebordet til å bevege seg, ettåringen finner ut om en firkantet kloss kan få plass i et rundt hull, treåringen vet hvilken rekkefølge barnehagedagen er lagt opp på, og femåringen dekker på nok tallerkener til bursdagsselskapet, sier Elin Kirsti Lie Reikerås.

Reikerås er professor ved Universitetet i Stavanger, og nå er hun, sammen med medforfatter Ida Heiberg Solem, klar med en ny utgave av «Det matematiske barnet». Boken handler om hvordan barn utvikler matematisk kompetanse – fra de er små og opp til de første skoleårene. Den viser hvordan den voksnes møte med barns tenkning, utforsking og lek er helt sentralt – både i barnehage og skole.

Boka er derfor høyaktuell for barnehagelærer- og lærerstudenter, og for barnehagelærere og lærere i begynneropplæringen.

Les mer og bestill boken hos Caspar Forlag.

Første norske bok om barns matematikk

Reikerås og Solem, ved Høyskolen i Oslo og Akershus, var blant de første norske fagpersonene som interesserte seg for matematikk hos norske barn i barnehagealder. De har jobbet med forskning på feltet og i tett samarbeid med barnehager siden 90-tallet.

Da «Det matematiske barnet» først kom ut i 2001, var matematikk i barnehagen et helt nytt fenomen. Dette var den første læreboken som tok for seg temaet. Etter hvert har matematikk fått plass i Rammeplanen for barnehagen, og «Det matematiske barnet» har blitt en klassiker for barnehagelærer- og lærerstudenter i Norge og Sverige.

Tar utgangspunkt i norsk barnehagehverdag

– Matematikk i barnehageårene er noe annet enn i skolen. I barnehagen handler det om å stimulere barnets matematiske utvikling gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. «Det matematiske barnet» tar utgangspunkt i denne matematikken barna har med seg fra fødselen, og som utvikler seg i stor fart gjennom småbarnsårene, sier Reikerås.

Den nye utgaven av «Det matematiske barnet» er et resultat av dette langsiktige og praksisnære arbeidet. For med et samfunn og en barnehage i endring, er det også naturlig å oppdatere læreverkene. De som kjenner boka fra før, vil derfor legge merke til at den nye utgaven har fått med temaer som digitale verktøy, det er lagt mer vekt på det flerkulturelle – og det er med et eget kapittel om store tall.

– Barn er opptatt av store tall, som tusener, milliarder og uendeligheter. Det er viktig at de blir møtt i denne lekende nysgjerrigheten, og oppfordret til å utforske tallene videre, sier Solem.

Matematikk i rammeplanen

Den ferske utgaven tar også selvsagt utgangspunkt i den nye rammeplanen, som trer i kraft fra høsten. «Antall, rom og form» fikk plass i barnehagens rammeplan først i 2006, selv om matematikk ble et fag i førskolelærerutdanningen i 1995. I den nye rammeplanen står blant annet:

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.»

Les hele kapittelet «Antall, rom og form» i rammeplanen for barnehagen.

Autentiske situasjoner

Boken gir et teoretisk grunnlag om barns matematiske utvikling, og er spekket med eksempler og refleksjoner fra autentiske situasjoner. Eksemplene er hentet fra forfatternes egne møter med barn i norske barnehager. Boken har også aktiviteter for studenter og i arbeidet med barn i barnehagen.  Den er først og fremst beregnet på studenter og barnehagelærere og lærere, men kan også fint leses av andre som er interesserte i barns utvikling av matematikk.

Les mer og bestill boken hos Caspar Forlag.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Lesesenterets tips til fagbøker

 

Det matematiske barnet

Det matematiske barnet av Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås (Caspar forlag 2017)