MENY

«Det lærende barnet» blir programområdet

Forskningsutvalget ved Universitetet i Stavanger har godkjent programområdet «Det lærende barnet». Elin Reikerås ved Lesesenteret håper det betyr enda mer forskning om barns utvikling i årene som kommer.

«Det lærende barnet» har sitt utspring i Stavangerprosjektet, som er en tverrfaglig studie som følger barns utvikling fra de er 2 ½ til 10 år. Målet er å lære mer om hvilke faktorer som fremmer og hemmer barns tilegnelse av lese-, skrive-, og regneferdigheter. Over 1000 barn i Stavanger kommune deltar i prosjektet.

Stavangerprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Studien startet i 2008, og er planlagt avsluttet i 2017. Stavangerprosjektet har vokst seg så stort at delprosjektene etterhvert framstod som egne prosjekter som ble samlet i et forskningsprogram.

Mer forskning
Programomradet for forskning Det lærende barnet ble godkjent i Forskningsutvalget 22.april, og det tildeles 210.000 kroner til programomradet.
– Ved å utvide til et programområde vil vi kunne legge til rette for økt forskningsproduksjon, sier Reikerås.

Gjennom Stavangerprosjektet er det samlet inn mye data, og neste årene er det planlagt ytterligere innsamling. Det har vært interesse for dataene våre fra flere hold. Pengene som følger med godkjenningen som programområdet gjør det mulig å invitere inn flere forskere, noe som betyr mer forskningsproduksjon. En bedret økonomi vil gi oss bedre rammer å arbeide innenfor også internt. Programområdene prioriteres når stipendiater skal fordeles, noe som i seg selv fører til økt publisering. Videre gjør midlene det mulig å starte planleggingen av et intervensjonsstudie i barnehagealder. På sikt er planene at dette skal inngå som et prosjekt i programmet.

Stavangerprosjektet var det største og mest sentral delprosjektet i programområdet «Lesing, skriving, regning i et utviklingsperspektiv»», som utgikk i fjor.

Humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger har nå ni programomrader for forskning:

  • Religion, kultur og globalisering (RKG).
  • Culture and Memory Research (CULTMEM)- Kultur- og minneforskning.
  • North Sea Language History- Sprakhistorie i Nordsjøomradet.
  • Lærereres undervisningskunnskap (LUK) - Teachers' knowledge for teaching (TKT).
  • Læreringskulturer i barnehagen (LiB)- Learning cultures in Early Childhood Education.
  • Læreringsmiljøet som støttende faktor for lærering og utvikling- The learning environment as promoting factor for learning and psychosocial development.
  • Literacy og læring (L&L) - Literacy and Learning.
  • Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon - ldentitet - Nyskaping. Practitioner Knowledge in music and dance:Tradition -Identity- Innovation.
  • Det lærerende barnet/The Learning Child.