MENY

Det første året av doktorgraden

STIPENDIATDRØS: Det kjekkeste med å være doktorgradsstipendiat er å fordype meg i forskningstema. Jeg har lest mange interessante artikler og jeg vil helst vite alt, sier doktorgradsstipendiat Maya Dybvig Joner ved Lesesenteret.

Maya Dybvig Joner Stipendiat Maya Dybvig Joner ved Lesesenteret.

Maya Dybvig Joner er godt i gang med doktorgraden sin som hun skal ta over fire år med 25 prosent pliktarbeid. Hun jobber med nettstudentene i videreutdanningen ved Lesesenteret som del av pliktarbeidet.

– Tidlig innsats, språkvansker og lese- og skrivevansker er hjertesakene mine. Det er disse temaene jeg skal undersøke nærmere de neste årene. Vi har ikke mye kunnskap i dag om hvordan det jobbes med tidlig innsats i barnehagen. Jeg håper det jeg kommer frem til i forskningen min vil være nyttig både for praksisfeltet og andre forskere, sier Dybvig Joner.

Tidlig innsats i barnehagen

Dybvig Joner skal undersøke hvordan barnehagelærere forstår begrepet «tidlig innsats», samt finne ut mer om hva som skjer i praksisen i barnehagen.

 – Tidlig innsats handler ikke om å sette barn i en bås, men å se alle barn og gi alle barn en mulighet. Tidlig innsats i barnehagen innebærer blant annet å gi et godt tilbud innenfor det allmennpedagogiske, og drive forebyggende arbeid. Hvis vi vet mer om hva som foregår i praksisfeltet er det mulig å kartlegge videre forskningsbehov rundt teamet, utdyper hun.

Dybvig Joner utarbeider nå en spørreundersøkelse som skal sendes til barnehager i Norge til høsten. Den omhandler blant annet begrepet tidlig innsats. Når svarene kommer inn igjen vil det i tillegg gjennomføres fokusintervju.

– Målet med spørreundersøkelsen er å kartlegge hvordan barnehagelærere forstår begrepet tidlig innsats, og hvordan de jobber med dette i praksis. Undersøkelsen vil gi et oversiktsbilde av hvordan tidlig innsats blir oppfattet i barnehagefeltet og hvordan det legges til rette for dette i barnehagen. Fokusintervjuene tillater å gå litt mer i dybden. Undersøkelsen vil danne grunnlaget for en artikkel, forklarer Dybvig Joner.

Fange opp språkvansker tidlig

Dybvig Joner skal også jobbe med et case-studie hvor hun ser på språkvansker blant barn som er henvist til PPT i barnehagen, og hvordan barna har blitt fulgt opp tom 5. klasse i skolen. Dataene hun tar utgangspunkt i er fra et utvalg barn som har deltatt i Stavangerprosjektet.

– Case-studiet er tenkt som to artikler. En artikkel hvor jeg undersøker hvordan språkvansker har utviklet seg fra barnehagealder og i det videre skoleløpet. I den andre artikkelen skal jeg se på systemet, altså hvordan skole, barnehage og PPT har samarbeidet. Dette er nybrottsarbeid som det ikke finnes noen tilsvarende data på, sier hun spent.

Dybvig Joner forklarer at språket har mye å si for lese- og skriveopplæringen. Hvis man ikke fanger opp språkvansker og får gitt god hjelp tidlig, så kan det bli verre jo eldre barna blir.

– Det er viktig å tilrettelegge og gi alle barn det løftet de fortjener i en vanlig barnehagehverdag. Det er ikke slik at man blir kvitt vansken, men kanskje man får bremset den litt som er det forbyggende perspektivet. En annen ting er at barnehagen sitter på mye kompetanse om barna som det er viktig blir overlevert til skolen på en god måte, slik at barna får den oppfølgingen de skal ha der.  

Ph.d-tilværelsen er lærerik

– Det er et kjempegodt miljø på Lesesenteret. Noen har kommet veldig langt i ph.d-løpet og andre har disputert. Vi en liten gjeng i startgropen nå, og læringskurven er veldig bratt. Det sterke fagmiljøet her er en trygghet for jeg har alltid noen å spille ball med, sier Dybvig Joner og smiler.

Utenom forskningen går mye av tiden hennes nå til de obligatoriske ph.d-kursene ved UiS.

– Jeg har nylig vært på kurs på Læringsmiljøsenteret om implementering. Jeg fikk ideer til spørsmål til spørreundersøkelsen på det kurset med tanke på implementering av tidlig innsats i barnehagen. Andre har gjort seg erfaringer som man kan dra nytte av, og det er godt å kunne dele slik kunnskap.

Forventninger til FILIORUM

– Jeg har flere å henvende meg til innen barnehageforskningsfeltet på Lesesenteret. FILIORUM utvider dette nettverket, og jeg gleder meg til det som skal skje fremover som fellesmøter og stipendiatsamlinger. Nettverksbygging på tvers av fagområdene er kjempeviktig. Vi har så mye å lære av hverandre og lære til hverandre, avslutter Dybvig Joner.

Tekst og bilde: Linda Berg Kjærås

 

Les også: Nærmer seg sluttspurten av et fem år langt doktorgradsløp