MENY

Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk

Håndverksfagene har hatt en sterk muntlig tradisjon, men den teknologiske utviklingen øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter også her.

Flere hender maler med kost Målet for pakken er å formidle kunnskaper om hvordan lærere i design og håndverk kan arbeide med lesing og skriving på fagrelevante måter for å styrke elevenes språkkompetanse. (Foto: Getty)

Tradisjonelt er nok design og håndverk sett på først og fremst som et praktisk fag.

Den nye Språkløyper-pakken Lesing og skriving i design og håndverk har som utgangspunkt at den teknologiske utviklingen i samfunnet øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter også i et fag som dette.

Målet for pakken er å formidle kunnskaper om hvordan lærere i design og håndverk kan arbeide med lesing og skriving på fagrelevante måter for å styrke elevenes språkkompetanse.

Sentrale spørsmål som stilles er blant andre:

  • Hva særpreger lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk?

  • På hvilke måter kan vi bidra til at elevene styrker leseferdighetene i fag?

  • Hvordan kan vi utvikle elevenes begrepsforståelse?

  • Hva kjennetegner skriving som grunnleggende ferdighet i design og håndverk?

Lesing og skriving i design og håndverk har foreløpig to økter, men flere vil komme.

 

Tekst: Leif Tore Sædberg, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

 

Les også:

Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? Språkløypers nye kompetanseutviklingspakke gir deg svar dersom du uroar deg over elevar i klassen som ikkje tileignar seg språk som vanleg.

Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet Jau, vi kan! Denne nye Språkløyper-pakken og høgskulelektor Hjalmar Eiksund har råda du som lærar treng for å gi undervisinga ein ekstra boost.

Språkvanskar i barnehagealder tema i Språkløyper Flunkande ny, digital ressurs for barnehagepersonell er publisert.