MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1 – nettbasert

Dette nye nettbaserte studiet gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UiS. Studentene får tett veiledning, god oppfølging, og undervisning på nett av noen av landets fremste barnehageforskere. Barnehageeier til studentene får støtte fra Utdanningsdirektoratet.

barns språklæring

Barns språkutvikling og språklæring er et nettbasert studium tilrettelagt for barnehagelærere over hele Norge.

Studiet skal gi barnehagelærere økt kompetanse innen følgende områder: Barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker, språkstimulerende aktiviteter og metoder, barnehagen som språklæringsarena, tidlig innsats, observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk samt tiltak.

Studiet gir 30 studiepoeng, og har et forsterket fokus på spesifikke språkvansker, fra det å avdekke språkvansker hos barn til tilrettelegging i barnehagen. Barns rett til spesialpedagogisk hjelp inngår også her.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap i hvordan man kan legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn.

Hvem kan søke?

Kvalifiserte søkere:

  • Barnehagelærere
  • Personer med annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage

Du må være ansatt i barnehage. Det er en forutsetning at studentene er i jobb, da det er arbeidskrav i studiet som er knyttet til egen praksis.

Midler til barnehageeier

Utdanningsdirektoratet gir 70 000 kroner i tilretteleggingsmidler til barnehageeier for ansatte som tar studiet (30 studiepoeng over to semestre, i studieåret 2019-2020).

Midlene utbetales i to omganger, en høsten 2019 og en våren 2020. Forutsetning for å få utbetalt midler våren 2020 er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.

Organisering

Studiet er nettbasert. Hver student får tett oppfølgning med egen veileder, som vil bistå individuelt og i gruppearbeid. Forelesninger og samlinger vil foregå på nettet, og består blant annet av virtuelle klasserom, presentasjoner, videoer, direkte sendte forelesninger. Studiet kombinerer bruk av ulike digitale verktøy og nettundervisning.
Det vil gitt en grundig innføring i dette ved studiestart.

Er dette studiet noe for deg? Les vanlige spørsmål og svar om nettstudiet.

Søk på studiet på Utdanningsdirektoratets nettsider. Søknad åpner 1. februar 2019.

Mer informasjon finner du i emneplanen VBS110.