MENY

Barnespråk – et litterært virkemiddel?

I en artikkel skrevet for barnebokkritikk.no stiller førsteamanuensis Trude Hoel spørsmål om bruk av barnespråk i barnebøker bidrar til god språkstimulering.

I artikkelen retter Hoel fokuset på barnebøker som bruker barnespråksom litterært virkemiddel. Dette vil for eksempel si bøker som har et språk med ett-, to- og treordskonstruksjoner, ”feil” rekkefølge på ordene, gjentakelser og hvor hovedpersonen omtaler seg selv i tredjeperson.

Hoel uttrykker i artikkelen at bruk av barnespråk ikke bidrar til god språkutvikling, og fremhever at:

”Leseaktiviteter har en viktig funksjon i barns språkutvikling, dersom barnelitteraturen tilbyr barna erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk”.

Du kan lese hele artikkelen på barnebokkritikkens hjemmeside.

To små jenter leser en bok sammen