MENY

Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi

Nettbrett, PC og andre digitale verktøy i barnehagene skal handle om aktivitet – ikke om underholdning. Men mange barnehageansatte melder at de har for liten kunnskap om hvordan de kan bruke digitale verktøy. – Innovasjonsprosjektet VEBB er et viktig bidrag på dette området, sier Elin Dybdal Simensen ved Senter for IKT i utdanningen.

Ipad i barnehagen Digital teknologi skal inn i barnehagene, men det er behov for mer kunnskap. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Digitale verktøy skal inn i barnehagene. I den nye rammeplanen for barnehagen heter det blant annet: "Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn."

Med dette er den nye rammeplanen tydelig på at digital teknologi skal inn i barnehagens pedagogiske arbeid. Dette gir både utfordringer og muligheter til norske barnehageansatte.

Skorter på kunnskap

Innovasjonsprosjektet VEBB ved Lesesenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS skal undersøke hvordan man kan vurdere kvaliteten på e-bøker i samtalebasert leseaktiviteter  i barnehagen. Denne forskningen er et viktig bidrag på et felt hvor det er stort behov for mer kunnskap, sier Elin Dybdal Simensen ved Senter for IKT i utdanningen.

– Selv om mange barnehager har tatt i bruk digital teknologi i dag, viser blant annet Barnehagemonitor 2015 at mange pedagoger og ansatte vet for lite om hvordan de kan og bør bruke digitale verktøy i barnehagen, sier Simensen. 

Aktivitet, ikke ren underholdning

Barnehager har forskjellige erfaringer med bruk av e-bøker i barnehagens språkarbeid, viser en studie fra Lesesenteret. Selv om mange har gode erfaringer, er det også flere utfordringer med å bruke dagens e-bøker for barn i språkarbeidet.

I noen e-bøker er det for eksempel ikke naturlig å stoppe opp og reflektere under lesingen, fordi det ligger musikk under historien som gjør det naturlig å fortsette å bla. Andre forteller at barna forventer at noe skal skje hvis de trykker på nettbrettet, og derfor har et annet fokus enn når de leser en vanlig bok. I tillegg er mange foreldre skeptiske til bruk av nettbrett i barnehagen.

Denne skepsisen, som finnes hos både barnehageansatte og foreldre, skyldes ofte en misforståelse om hva digitale verktøy som nettbrett og PC skal brukes til i barnehagen, sier Simensen.

– Det er mange som først og fremst ser på nettbrett og PC som en kilde til underholdning for barna. Men i barnehagen skal digitale verktøy brukes til aktivitet. Når vi holder kurs for barnehageansatte, viser vi dem hvordan de kan bruke digitale verktøy til for eksempel å lage spill og fortellinger, egne e-bøker og animasjoner.

– Vi opplever at holdningene til de ansatte i barnehagen forandrer seg når de blir klar over hvilke muligheter digitale verktøy kan gi dem i arbeidet med barna. I tillegg vet vi at mange som jobber i barnehagene har et sterkt ønske om mer kunnskap om dette, sier Simensen.

Skal utvikle app

I løpet av to år vil forskerne i VEBB samarbeide med barnehager for å utvikle en app for vurdering av e-bøker. Målet er å gi barnehagene et forskningsbasert, enkelt verktøy, som  kan brukes til å vurdere om enkeltbøkene som finnes på lesebrett vil fremme eller hemme barns språklæring i lesingen som foregår i barnehagen.

– Både fra myndighetene og utdanningspolitikere ligger det en forventning om at nettbrett er engasjerende for barna på mange måter, og at det derfor vil være positivt å bruke i barnehagens språkarbeid. Men det er lite forskning på om det er en sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og barnas engasjement i språkaktivitetene i barnehagen, sier prosjektleder for VEBB, professor Anne Mangen ved Lesesenteret.

Simensen er glad for at VEBB nå bidrar til ny kunnskap om e-bøker i barnehagen.

– Barnehagene må ta i bruk både e-bøker og andre digitale verktøy på en kreativ måte. Vi har ikke noe ønske om at e-bøker skal ta over for papirbøkene, men vi ser frem til mer kunnskap om forskjellige typer e-bøker. Forhåpentligvis vil dette gi en merverdi til arbeidet som foregår i barnehagene.

Les også:

Les mer om VEBB Digital teknologi skal inn i barnehagene. Men kan det å lese e-bøker for barn være like bra i språkstimuleringen som papirbøker? Nå skal barnehageforskere ved Lesesenteret se nærmere bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet er å utvikle en app som barnehagelærere kan bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing.

Nysgjerrig på IKT i barnehagen? Hos Senter for IKT i utdanningen finner du flere nytige ressurser.

Elin Dybdal Simensen, IKT-senteret.

Elin Dybdal Simensen, IKT-senteret.