MENY

Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning

Norske barnehagelærere har et stort ønske om å lære mer om barns språkutvikling og språklæring. Det viser søkertallene til et nytt videreutdanningskurs ved UiS.

Barnehagelærer leser med fire barn. Hele 124 barnehagelærere søkte seg til opprinnelig 35 studieplasser ved UiS' videreutdanning innen språkutvikling hos barnehagebarn. Antallet studenter ble doblet på grunn av den store interessen.

- Det vi gjør i barnehagen, tar barna med seg videre gjennom hele livet. Derfor er det så viktig at vi som er barnehagelærere alltid er bevisst hvordan vi jobber med barns språk, sier Ragna Albrektsen Vatland fra Farsund.

Vi møter henne i en pause på dag to i den første av i alt fem samlinger for studentene som tar videreutdanningen «Barns språklæring og språkutvikling i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk» ved UiS.

I løpet av ett år får barnehagelærere fra hele Sørvestlandet høre forelesninger fra noen av Norges dyktigste forskere og forelesere innen språkarbeid i barnehagen. I løpet av studiet, som går over ett år og gir 30 studiepoeng, skal de også gjennomføre et prosjekt i egen barnehage.

- Det er flott at det også finnes videreutdanning innen språk i barnehagen. Det er viktig for oss som er barnehagelærere, slik at vi kan møte barna der de er, og gi dem god oppfølging i de viktige barnehageårene, sier Vatland.

Les mer om studier og videreutdanning ved UiS.

Nasjonalt kompetanseløft

Studiet er en del av Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage», og gir 30 studiepoeng. UiS er en av 4 studiesteder i Norge som tilbyr denne videreutdanningen. Hallvor Lyngstad ved Humanistisk Fakultet, UiS, sier at søkertallet var langt høyere enn både universitetet og Utdanningsdirektoratet hadde sett for seg.

- I utgangspunktet hadde vi plass til 35 studenter, og arbeidet med å utvikle studiet startet i vinter. Vi var usikre på om vi kom til å få fylt opp alle plassene på såpass kort varsel, men da fristen var ute, hadde hele 124 barnehagelærere søkt seg til dette studiet ved UiS.

Vanligvis tar det halvannet til to år å å utvikle og få på plass et utdanningstilbud av denne typen.

- Men siden vi på Lesesenteret var så godt i gang med Språkløyper, så vi på dette som en kjærkommen anledning til å få løftet frem barnehagens språkarbeid også i høyere utdanning, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

Les også: Oppvekstsenter heilfrelst på Språkløyper

Behov for mer kompetanse på språk

Det høye søkertallet gjorde at det ble tatt opp dobbelt så mange studenter enn først planlagt, og fra i høst er 65 barnehagelærere tatt opp ved denne videreutdanningen ved UiS. Det sier litt om det opplevde behovet blant barnehagelærerne, mener Lyngstad.  

- Barns språkutvikling og barn med norsk som andrespråk er et område barnehagesektoren selv sier de har for lite kompetanse på. I tillegg vitner det høye søkertallet om den høye statusen UiS har på barnehagefeltet, sier han.

For Vatland, som har jobbet som barnehagelærer siden 2004, er det kjærkomment å være tilbake på skolebenken.

- Dette er viktig faglig påfyll. Det er klart det er krevende å være student igjen, når det er mange år siden sist. Men foreleserne er varierte og dyktige, og litteraturen vi skal igjennom virker veldig relevant. Kunnskap er ferskvare, og her får vi en flott mulighet til å sette oss inn i ny forskning.

Les også: UiS på topp i barnehageforskning.

Forsker: Språk noe av det viktigste i barnehagen

- Målet med studiet er å gi studentene – barnehagelærerne – kunnskap om, og erfaringer med, hvordan de skal gi barnehagebarna best mulig vilkår for å bruke og videreutvikle språket sitt, sier Hoel.

- God språkutvikling er avgjørende for lek, læring og sosiale relasjoner i barnehagealder, men også for lesing, skriving og videre læring i skolealder. Barnehagelærerne må både ha kunnskap om arbeidsformer som legger til rette for systematisk språkarbeid for hele barnegruppa, og som samtidig sikrer at de barna som trenger ekstra støtte, får det de trenger i hverdagen. Det finnes ikke bare én vei til godt språkarbeid. Barn kommer til barnehagen med ulike språklige erfaringer, og de voksne i barnehagen er noen av de viktigste språklige rollemodellene barna har, sier Hoel.

- Dette studiet er basert på den nasjonale strategien Språkløyper, og studentene vil bli i enda bedre stand til å jobbe med strategien i sin egen barnehage.

«Barns språklæring og språkutvikling i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk» tar for seg fem emner over fem samlinger:

  • Språkutvikling og språkaktiviteter

  • Språklig variasjon og språkmøter

  • Språk og sosial deltakelse

  • Observasjon og kartlegging av språk.

  • Forsinket og avvikende språkutvikling og flerspråklig utvikling.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret
Foto: Elisabeth Rongved og Getty Images

Ragna Albrektsen Vatland

Ragna Albrektsen Vatland er en av 60 barnehagelærere som tar videreutdanning ved UiS i år.