MENY

Barnehagelærer? Nå kan du ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring

Nå tilbyr vi videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring. Studiet er samlingsbasert, gir 30 studiepoeng, og er praksisnært og relevant for barnehagepedagoger.

Barnehagelærer og barn leser. Barnehagepedagoger kan ta videreutdanning i barns språklæring og språkutvikling ved UiS. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring ved UiS er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Det samlingsbaserte studiet, som går over ett år, gir 30 studiepoeng, og er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen. 

Student: - Viktig faglig utvikling

Vi møter en av årets studenter, Ragna Albrektsen Vatland, i en forelesningspause under en av studiets i alt fem samlinger. 

- Det er flott at det finnes videreutdanning innen språk i barnehagen. Det vi gjør i barnehagen, tar barna med seg videre gjennom hele livet. Derfor er det så viktig at vi som er barnehagelærere alltid er bevisst hvordan vi jobber med barns språk. Vi må ha kompetanse til å møte barna der de er, og gi dem god oppfølging i de viktige barnehageårene, sier Vatland.

Les mer og søk på studiet - søknadsfrist 1. mars.

Tar utgangspunkt i Språkløyper

Grunnleggende tema i studiet er barns språkutvikling, samtalen som språklæringsarena, språklig variasjon og språkmøter (inkludert barn med norsk som andrespråk), observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk (språklige forsinkelser og språkvansker), samt tiltak.

I løpet av ett år får studentene høre forelesninger fra noen av Norges dyktigste forskere og forelesere innen språkarbeid i barnehagen. I løpet av studiet skal de også gjennomføre et prosjekt i egen barnehage.

Studiet tar utgangspunkt i temapakkene i Språkløyper, og gir ytterligere faglig fordyping gjennom tekststudier, utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjon (muntlig og skriftlig).

Stor pågang

Det er stort ønske blant barnehagepedagoger om mer kunnskap om barns språklæring og språkutvikling, sier Hallvor Lyngstad ved Humanistisk Fakultet, UiS.

- Barns språkutvikling og barn med norsk som andrespråk er et område barnehagesektoren selv sier de har for lite kompetanse på. I tillegg vitner et svært høyt søkertall i fjor om den høye statusen UiS har på barnehagefeltet, sier han.

For Vatland, som har jobbet som barnehagelærer siden 2004, er det kjærkomment å være tilbake på skolebenken.

- Dette er viktig faglig påfyll. Det er klart det er krevende å være student igjen, når det er mange år siden sist. Men foreleserne er varierte og dyktige, og litteraturen vi skal igjennom virker veldig relevant. Kunnskap er ferskvare, og her får vi en flott mulighet til å sette oss inn i ny forskning.

Les mer og søk på studiet - søknadsfrist 1. mars.

 

Ragna Vatland

- Kunnskap er ferskvare, og i denne videreutdanningen får vi en flott mulighet til å sette oss inn i ny forskning, sier barnehagelærer og student Ragna A. Vatland.