MENY

Åse Kari Hansen Wagner er ny professor

Senterleder ved Lesesenteret, Åse Kari Hansen Wagner, er tildelt personlig opprykk til professor i nordisk språk fra 3. september 2015.

Åse Kari H. Wagner begynte ved Institutt for nordiske språk ved Høgskolen i Stavanger i 1994, og disputerte ved Universitetet i Bergen i 2000, med en avhandling om språkkontakt i tidligere tider. I januar 2001 begynte hun som førsteamanuensis ved Lesesenteret, og overtok som senterets leder i 2010. Hun har arbeidet med fagområder som språkkontakt i moderne tid, barns språkutvikling og flerspråklighet – relatert til lesefeltet.

Wagner har omfattende FoU-erfaring både nasjonalt og internasjonalt og en stor forskningsproduksjon. Hun har deltatt på en lang rekke nasjonale og internasjonale konferanser med innlegg og posters. Hun har også bred undervisnings- og veiledningserfaring, og er er medforfatter av fagbøker med oversettelse til flere språk (bl.a. Det flerspråklige mennesket, Fagbokforlaget, 2008; Lesefrø – Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen, Cappelen Akademisk, 2011; språkobservasjonsmateriellet TRAS. Tidlig Registrering Av Språkutvikling, 2003, 2011).

Åse Kari Hansen Wagner

Professor Åse Kari Hansen Wagner