MENY

Åpne forelesninger: Lærertetthet – elevenes læring og lærernes undervisningspraksis

Hvorfor er utdanningsforskere og lærere ofte uenige om hva klassestørrelse har å si for elevenes læring? Og hvor viktig er forholdet mellom lærer og elev i leseopplæringen? I to åpne forelesninger ved UiS 8. mars vil noen av verdens fremste utdanningsforskere sette søkelys på disse spørsmålene.

Professor Peter Blatchford, University of London og Professor Marja-Kristiina Lerkkanen, Universitetet i Jyväskylä, besøker Lesesenteret og Universitetet i Stavanger i forbindelse med forskningsprosjektet Two Teachers. I den forbindelse holdes det to åpne forelesninger som er interssante for alle som er interessert i norsk og internasjonal utdanningsforskning. Forelesningene er særlig aktuelle i forbindelse med Two Teachers.

Dag: 8. mars 2016
Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms Hus, AUD 051


Klokken 10:15–11:15:
Does Class Size Matter?  What have we learned from 50 years of research?

Professor Peter Blatchford, University of London.
I denne presentasjonen ser Blatchfor kritisk på forskningen som er gjort for blant andre OECD om betydningen av klassestørrelser. Han retter søkelys på forskjellen mellom hvordan lærere opplever klasseromssituasjonen, og resultater som kan måles gjennom tester og prøver. Videre vil han legge frem hva man faktisk vet om klassestørrelse etter 50 år med forskning.

Klokken 11:30–12:30
The role of motivation and teacher-student relationship in reading skill development
Professor Marja-Kristiina Lerkkanen, Universitetet i Jyväskylä, forsker i Two Teachers.
Flere studier antyder at lærere spiller viktig rolle i barns interesse for lesing og barns leseutvikling. Denne forelesningen ser på forholdet mellom motivasjon og leseutvikling, og viktigheten av forholdet mellom lærer og elev og lærerens praksis. Forelesningen bygger på en studie av 2000 finske elever fra fra barnehage til fjerde trinn.

Les mer om Two Teachers

 

                                                                                                                                       

Lærer og elev leser sammen.

Two Teachers undersøker effekten av økt lærertetthet på leseopplæringen. (Foto: Elisabeth Tønnessen)