MENY

Åpen forelesning: Møtet mellom fagspesifikk literacy og tverrfaglighet

27. september inviterte Lesesenteret til åpen forelesning med professor Elizabeth Birr Moje fra University of Michigan. Foredraget er svært aktuelt for lærerstudenter, lærere og utdanningsforskere, og har høy relevans for ny læreplan. Foredraget ble streamet, og vil være tilgjengelig en periode framover. Presentasjonen fra foredraget er også tilgjengelig i PDF-versjon.

 

Elizabeth Birr Moje er professor og dekan ved University of Michigan og er kjent for sin forskning på sammenhengen mellom literacy i og utenfor skolen. Mojes teori går ut på at gjennom å lære opp elevene i fagspesifikk lesing, der man ikke bare tydeliggjør innholdet i fagene, men også selve diskursen, gjør man dem i bedre stand til å navigere både i skolefaglige sammenhenger og i sammenhenger utenfor skolen. 

Moje står også bak en rekke kjente forskningsprosjekter, blant annet det prisvinnende The Rounds Project. Hun er kjent som en engasjerende foreleser med sterk tilknytning til praksis. 

Åpen forelesning

Forelesningen er åpen for alle, men har spesiell relevans for lærerstudenter, lærere og utdanningsforskere.
Den strømmes på vår Facebookside.

Tid: Torsdag 27. september kl 10-12*
Sted: Lesesenteret
Tema: Presentation of 4-Es heuristics for disciplinary literacy teaching, illustrated with examples of navigation between literacies.

*Registrering i resepsjonen på Lesesenteret fra kl 9.40. Vi anbefaler å være tidlig ute. 

Påfølgende diskusjon

Forelesningen vil bli etterfulgt av diskusjon basert på innholdet i forelesningen samt artiklene Doing and Teaching Disciplinary Literacy with Adolescent Learners: A Social and Cultural Enterprise og Hybrid Literacies in a
Post-hybrid World Making a Case for Navigating
.


Tid: kl 13-15
Sted: Lesesenteret
Påmelding til diskusjonsdelen: Send e-post til hanne.e.staurseth@uis.no

Velkommen!

Elizabeth B Moje

(Foto: University of Michigan)