MENY

Åpen forelesning med Jan Frijters: Betydningen av tidlig innsats for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker

Hvilken effekt har tidlig innsats på 1., 2. og 3. trinn for elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker?

I en åpen forelesning 1. juni vil førsteamanuensis Jan Frijters ved Brock University presentere forskningsfunn fra en intervensjonsstudie som involverte over 200 elever.

Funnene fra denne studien viser at tidlig innsats hadde effekt for alle elevene, og spesielt for de yngste.

Forelesningen er basert på artikkelen Early Intervention for Children at Risk for Reading Disabilities: The Impact of Grade at Intervention and Individual Differences on Intervention Outcome som nylig er publisert i Journal of Educational Psychology.

Jan Frijters er førsteamanuensis ved Brock University, Canada, og førsteamanuensis II ved Lesesenteret. Han er med i forskergruppa til På Sporet, og har jobbet mye med forskning på leseintervensjoner. Blant annet har han samarbeidet med Maureen Lovett, som er en anerkjent forsker på feltet.

Forelesningen er åpen for alle.
Tid: 1. juni klokka 09.00
Sted: Lesesenteret. (Rom: Forus
)