MENY

Åpen forelesning: Materialitet og simulerte situasjoner i moderne multimodale romaner

Litteraturforsker Natalia Igl undersøker hvordan vi lar oss engasjere av multimodale samtidsromaner. Velkommen til åpen forelesning mandag 29. april.

Forskning på hvordan vi som lesere blir engasjert av litteratur viser at vi kan bli absorbert av og transportert inn i fortellinger og historielandskap. Samspillet mellom tekstlige visualiseringsstrategier og mentale bilder (se f.eks. Kuzmičová 2014) kan få oss til å føle oss engasjerte i teksten og fremkalle en følelse av at vi som leser er tilstede i den.

I tillegg til de mentale bildene, kan litteraturen også sette oss lesere i en posisjon der vi blir faktiske observatører og samspillere, ved å sette materialiteten til det trykte mediet, det skapende potensialet i den skrevne teksten og leserens multisensoriske følsomhet i forgrunnen. Dette blir gjort i de såkalte multimodale romanene, som har opplevd en interessant vekst i popularitet siden årtusenskiftet (se f.eks. Gibbons 2012).

Kognitive tilnærminger, slik som Gibbons (2012, 2008), belyser samspillet mellom multimodalitet i trykte fortellinger og leserens kroppsliggjorte kognisjon. En annen retning er litteraturteoriens nylige skifte mot en «ny materialisme», som legger like mye vekt på den «kroppsliggjorte» boken som et trykt artefakt (se for eksempel Hayles 2013).

I denne presentasjonen vil Natalia Igl føre det materialistiske og det kognitive perspektivet sammen, og løfte frem begrepet «samlet oppmerksomhet». Dette handler om «evnen til å dele oppmerksomheten mot et objekt med en annen person, og anerkjenne gjensidig at oppmerksomheten er delt» (Tobin 2010: 185). Igl mener «samlet oppmerksomhet» er et svært fruktbart, men foreløpig undervurdert, tillegg til de eksisterende analyseredskapene.

Som grunnleggende fenomen når det gjelder hvordan vi handler og samhandler sosialt i de materielle omgivelsene våre, er samlet oppmerksomhet også viktig for hvordan vi samhandler med litteraturen. Og omvendt: fenomenet kan forklare hvordan litterære tekster benytter de sosio-kognitive tilbøyelighetene våre for å få oss engasjert som lesere, gjennom komplekse tankeprosesser, (selv-)observasjoner og følelser.

Mot dette bakteppet vil Natalia Igl argumentere for betydningen av å se på (simulerte) tilfeller av samlet oppmerksomhet i multimodale samtidsromaner, for å forstå hvordan det trykte mediet engasjerer den kroppslige leseren.

Om foreleseren

Natalia Igl er postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og Marie S. Curie-stipendiat.
Les mer om Igls forskning.

Referanser:

Gibbons, Alison (2012): Multimodality, Cognition, and Experimental Literature. New York & London: Routledge.
Gibbons, Alison (2008): Multimodal Literature ‘Moves’ us: Dynamic Movement and Embodiment in VAS: An Opera In Flatland. HERMES – Journal of Language and Communication Studies 41, 107–124.
Hayles, N. Katherine (2013): Combining Close and Distant Reading: Jonathan Safran Foer’s Tree of Codes and the Aesthetic of Bookishness. In: PMLA 128.1, 226–231.
Kuzmičová, Anežka (2014): Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition. Style 48.3, 275-293.
Tobin, Vera (2010): Joint attention, To the Lighthouse, and Modernist Representations of Intersubjectivity. English Text Construction 3.2, 185–202.

Natalia Igl

Natalia Igl