MENY

Åpen forelesing: Om dannelse og litteratur i skolen

VIDEOOPPTAK: Forelesningen «Dannelse – å la seg berike av noe annet enn seg selv» med den danske utdanningsforskeren Martin Blok Johansen.

I forelesingen tar Johansen utgangspunkt i sin egen bok «Litteratur og dannelse» (2019) og begrepene adkomst og adgang, om hvilke tekster skolen kan presentere for barn. Boka er ifølge forfatteren «et forsvar for den litteratur, der ikke bliver læst» i skolen. Johansen undersøker forestillinger om hva litteratur for barn er eller kan være, og er blant annet kjent for studien der elever på sjette trinn leser Kafka, Dostojevskij og Proust.

Martin Blok Johansen er lektor i dansk i lærerutdannelsen i Aarhus ved VIA University College hvor han også er leder av forskningsprogrammet om estetikk og pedagogikk.

Forelesningen er i regi av programområdet MUNDI ved Lesesenteret/UiS, og ble holdt onsdag. 22. januar 2020.