MENY

Anne Mangen er ny professor

Anne Mangen ved Lesesenteret er tildelt personlig opprykk til professor i lesevitenskap.

Anne Mangens forskning dreier seg om effekter og implikasjoner av digitalisering på lesing og skriving. I samarbeid med psykologer og nevrovitere har hun gjort en rekke eksperimenter der man sammenligner effekten av ulike teknologiske grensesnitt (papir og skjerm; penn og tastatur) på kognitive og emosjonelle aspekter ved lesing og skriving.
 
Mangen tok doktorgraden i medievitenskap ved NTNU i 2006, med en avhandling om lesing av hypertekst-romaner ut fra et kombinert fenomenologisk-kognisjonsvitenskapelig perspektiv. Hun har jobbet ved Lesesenteret siden november 2007 (med unntak av en periode som postdoktor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus).

Mangen har omfattende internasjonal forskningserfaring, og er for tiden leder for COST E-READ, et stort EU-finansiert forskningsnettverk som samler mer enn 150 forskere fra 33 land. Hun har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, og har vært keynote og presentert sin forskning på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser. Mangens forskning er også jevnlig omtalt i norsk og internasjonal presse.
Anne Mangen

Professor Anne Mangen