MENY

– Alle lærere burde hatt denne videreutdanningen

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 har virkelig engasjert meg og gjort meg til en mer bevisst og reflektert lærer. De fleste lærere burde tatt dette studiet. Vi er jo alle lese- og skrivelærere, sier Tonje Mjaaland.

Jente i klasserom med lærer Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet (1) er et tilbud for lærere i barneskolen, på ungdomstrinnet og i videregående. (Foto: Getty)

Lærere som tar videreutdanningen Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, er svært fornøyde med studiet. Så godt som alle studentene som har tatt studiet har gjennomført og bestått, og en rapport gjennomført av NIFU viser at 100 prosent av studentene i 2017/18 vurderte kvaliteten på studiested og fag som Svært god eller God.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 ved Lesesenteret, UiS, er en samlingsbasert videreutdanning for lærere i alle fag, og tilbys i to versjoner: En tilpasset lærere som jobber på 1.–7.trinn og en tilpasset lærere på 8.–13. trinn.

– Jeg har fått svar på mange spørsmål

Tonje Mjaaland, som til vanlig underviser ved Lovisenberg skole i Kristiansand, er en av studentene i årets 1.–7.-kull. Motivasjonen var høy for å ta videreutdanning, forteller hun.

– Etter snart ti år i læreryrket hadde jeg et sterkt ønske om å videreutdanne meg. Med økt læringstrykk og fokus på tidlig lesing, kan jeg kjenne på at kompetansen min ikke alltid strekker til, sier hun.

– Jeg hadde mange spørsmål jeg ønsket mer kunnskap om, Hvordan jobber man egentlig best med lesing og skriving? Hva med elevene som strever? Hva er gode tekster og oppgaver? Hva gjør skolen vår som er bra? Hva bør vi endre, og hva bør vi kutte ut? Det tok ikke lang tid på studiet før jeg begynte å få svar på mye av det jeg lurte på, sier Mjaaland.

Relevant for lærere i alle fag

Medstudent Inge Rykkje (bildet) har vært lærer i videregående siden 2005, og jobber ved St. Olavs vgs i Stavanger. Han er en av studentene på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.–13). I tillegg til norsk underviser han i historie, samfunnsfag, samfunnsøkonomi. Rykkje mener studiet er spesielt relevant for lærere som underviser i andre fag enn norsk.

– Selv trengte jeg en tryggere faglig forståelse av læringsprosessen i det å skrive fagtekster, i forhold til de tradisjonelle prøvene. Jeg trengte også flere metoder og et mer utviklet språk for å snakke om skriving med elevene mine, sier han.

Praksisnært og engasjerende

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 ledes av fagpersoner ved Lesesenteret, og inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. Både 1.–7. og 8.–13-studiet har som mål å styrke lærernes kompetansen i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg får studentene innsikt i emner som muntlighet, vurdering for læring, kartlegging og tiltak, og norsk som andrespråk.

Mellom samlingene skal studentene lese faglitteratur og prøve ut den nye kunnskapen i egen praksis. Denne broen mellom teori og klasserom er viktig, mener Rykkje.

– Undervisningen består både av klassiske forelesninger og nyttige øvelser og oppgaver. Vi blir kjent med forskningsbaserte metoder, og vi får innsikt i hvordan vi kan sette teorien ut i praksis umiddelbart, sier han.

Lærer av hverandre

Studiet har samlinger to ganger i semesteret, og hver samling er på tre dager. Det er lagt opp til at studentene skal bli godt kjent med hverandre. Lengden på samlingene og de jevnlige møtene har en merverdi i studiehverdagen, mener studentene selv.

–  Det sosiale på samlingene er både sosialt og utviklende. Togturer og restaurantbesøk gir oss mye tid til å bli kjent, diskutere teori, oppgaveskriving og egen praksis, sier Mjaaland.

–  Det er også svært nyttig å høre hvordan lærere tenker og arbeider ved andre skoler, sier Rykkje.

Stort læringsutbytte

De to studentene forteller at læringsutbyttet har vært stort i løpet av det første semesteret.

– For en læringskurve jeg har hatt! Forelesningene engasjerer, med dyktige og inspirerende forelesere som presenterer relevant teori. Vi blir tvunget til å reflektere over egen, og egen skoles, praksis, se hva vi gjør bra og hva vi kan endre og gjøre bedre, sier Mjaaland.

– Jeg anbefaler denne videreutdanningen til alle lærere som er opptatt av bruke lesing og skriving i undervisningen. Vi lærer nytten av lesing og skriving som lærings- og tenketeknologi. Vi får utviklet og utvidet veiledningsvokabularet vårt, slik at vi går styrket inn i faglige og pedagogiske samtaler med både elever og kolleger, sier Rykkje.

Krevende, men verdt innsatsen

Det er ingen hemmelighet at det krever litt ekstra disiplin når man skal studere samtidig som man er i jobb. Men det går fint, så lenge man prioriterer greit, mener de to studentene.

– Det er mange år siden jeg studerte, så oppgaveskriving og innleveringsfrister kan nesten gi meg høy puls! Men også denne delen av studiet er utrolig lærerik. Det kan bli mange baller i luften, men er man litt strukturert så går det fint. Jeg har benyttet meg av vikarordningen, og jobbet redusert. Studiedagen har jeg prøvd å dedikere til studier, men litt kveldsarbeid må til, sier Tonje.

Å gå fra å være lærer på heltid til å sitte på skolebenken selv er også nyttig for en erfaren lærer, skal vi tro Rykkje.

– Vi blir satt i elevens posisjon. Det har gitt mange av oss en aha-opplevelse. Jeg forstår bedre hvordan elevene opplever oppgavene og tilbakemeldingene jeg gir.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Vil du vite mer? Les også:
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

 

 

Tonje Mjaaland

Tonje Mjaaland er lærer og student på videreutdanning i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.