MENY

90%-seminar ved Ph.d.-kandidat Aslaug Fodstad Gourvennec

Mandag 14.mars holder Aslaug Fodstad Gourvennec 90%-seminar i sin Ph.d.-utdanning med arbeidstittelen "Utvikling av litterær faglighet - en studie av høytpresterende elever i videregående skole i og om litteraturfaglig praksis."

I dette doktorgradsprosjektet studerer Ph.d.-stipendiat Aslaug Fodstad Gourvennec litteraturfaglig praksis slik den utøves, primært i litterære gruppesamtaler, og slik den fremstår i elevenes rekontekstualiseringer av praksis, primært i gruppeintervjuer.
Avhandlingen søker å besvare hvordan elevene trer inn i og finner seg en plass i det litteraturfaglige praksisfellesskapet, hvilke bilder elevene tegner av praksisen ved utgangen av videregående skole, samt hvilke rammer i undervisningen som støtter opp under en utvikling i tråd med en form for kjerne i denne praksisen. Spørsmålet søkes besvart ved å studere litterære gruppesamtaler og retrospektive gruppeintervju ved hjelp av en form for dialogisk diskursanalytisk inngang, hvor det diskursive forholdet som elevene i samspill skaper til teksten står i sentrum for oppmerksomheten i de litterære samtalene, og de forholdene de skaper til praksisens kjerne står i sentrum i intervjuene.

Les hele presentasjonen.

Tid: Mandag 14. mars kl. 12:30 -14:30
Sted: Lesesenteret OD-bygget, OD-B-24123 (møterom 1 i 2. etg.)
NB! Interesserte tilhørere fra andre enheter må skrive seg inn som besøkende i resepsjonen i byggets 1. etg.
Kommentator: Professor emeritus Jon Smidt, HiST (nå del av NTNU)
Hovedveileder: Professor Atle Skaftun, Universitetet i Stavanger
Medveileder: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger
 

 

 

Ph.D.-stipendiat Aslaug Fodstad Gourvennec

Ph.D.-stipendiat Aslaug Fodstad Gourvennec