MENY

7,3 millioner til forskning om basisferdigheter og arbeidsdeltagelse

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord-Haugesund og IRIS får 7,3 millioner for å undersøke hva voksnes basisferdigheter og holdninger til ny læring har å si for deltakelse i arbeidslivet.

Det er Utdanning2020, et forskningsprogram under Norges forskningsråd, som har tildelt pengene. Programmet finansierer forskning om undervisning og læring, styring, ledelse og organisering og utdanning i samspill med arbeids- og samfunnsliv. 14 prosjekt søkte om penger fra programstyret i Utdanning2020, og prosjektet «Skills development for realizing the work competence reserve (SkillsREAL) er en av fire søknader som får tildeling.

Formålet med studien er å undersøke hvordan man best kan optimalisere lærings- og kompetansepotensialet hos grupper av voksne som har høy risiko for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Studien vil oppnå dette ved å undersøke de komplekse forholdene mellom voksnes ferdigheter, holdninger til læringsaktiviteter og graden av deltagelse i arbeidslivet.

Inkluderer post.doc-stilling
Tarja Tikkanen ved Høgskolen Stord Haugesund er prosjektleder. Lesesenteret har ansvar for prosjektdelen som handler om sammenhengen mellom leseferdigheter, holdning til læring og deltagelse i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i den internasjonale undersøkelsen PIACC og registerdata skal man undersøke sammenhengen mellom ferdigheter, deltagelse i formell og uformell kursing og arbeidsmarkedstilknytning. Man skal videre se på hva som kjennetegner de arbeidsplassene hvor man klarer å holde på arbeidstakerne.
Fra Lesesenteret er førsteamanuensis Egil Gabrielsen, førsteamanuensis Kjersti Lundetræ og universitetslektor Hildegunn Støle med i prosjektgruppen.

Prosjektet søkte om 7,7 millioner, og er tildelt 7,3 millioner. Tildelingen inkluderer også en toårig post.doc-stilling ved Universitet i Stavanger.