MENY

5 tips til lærere på ungdomstrinnet som skal planlegge skoleåret

Skal du i gang med planleggingen av neste skoleår, og trenger innspill og gode ressurser? Det er mye inspirasjon i å lese om andres praksiserfaringer. Her har du 5 gode tips til planleggingen.

Tipsene er hentet fra den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling, der mange pedagogiske ressurser er samlet på Utdanningsdirektoratets nettsider. Lesesenteret har ansvar for å lage fagstoffet og de pedagogiske ressursene til arbeidet med lesing i alle fag.

1. Sokratisk seminar – en litterær samtale

Vet du hva et Sokratisk seminar er? Et Sokratisk seminar er en gruppesamtale elevene blir oppmuntret til tenke høyt og utveksle ideer med de andre. Filosofen Sokrates mente at formålet med enhver diskusjon var at alle skulle bli klokere.

I dette praksiseksemplet blir Sokratisk seminar brukt til å organisere og gjennomføre en litterær samtale.

2. Forbindelser mellom teksten og eleven

Den litterære samtalen med elevene blir best når elevene kan ta utgangspunkt i egne erfaringer. Men mye av litteraturen i norskfaget har tematikk og språk som kan virke fremmedgjørende på elevene. Hvordan kan en hjelpe elevene til å få en personlig tilknytning til slike tekster.

I dette praksiseksempelet viser vi hvordan man kan lage forbindelser mellom teksten og eleven selv.

3. Retorisk lesing av reklame

I reklame er det ofte brukt sammensatte tekster som må forstås ved å tolke sammenhengen mellom tekst, bilder, symbol og fonter. Ulike retoriske grep benyttes for å overbevise leseren om at dette er et fantastisk produkt som bare må kjøpes.

Dette praksiseksemplet omhandler ulike virkemidler i reklameannonser, og hvordan elevene kan jobbe med å analysere disse.

4. Praksiseksempel - hvordan kan en arbeide for at elever blir gode strategiske lesere innenfor naturfaglige sjangre?

Praksiseksempelet denne artikkelen beskriver og diskuterer har utspring nettopp i hovedområdet forskerspiren. Eksemplet handler om hvordan en forholder seg til problemstillinger knyttet til nye vaksiner, og det illustrerer godt hvordan vitenskapelig kunnskap bygges og etableres.

5. Informasjon fra flere kilder

Google og andre søkemotorer har gitt elevene (og oss andre) et hav av tilgjengelig fagstoff. Læreboka har ikke lenger den posisjonen den hadde før. Elevene må lære seg verdien av å hente informasjon fra flere kilder, og vurdere i hvilken grad kildene er troverdige. Det kan være utfordrende å skape sammenheng og mening der informasjonen i tekstene spriker.

I dette eksemplet arbeider elevene med fire forskjellige medietekster om ulv. Målet er at de skal lære å integrere informasjon fra flere kilder, og tillegg være kritiske til kildene og oppmerksomme på hva forfatteren av teksten ønsker å oppnå.

Tekst: Trond Egil Toft, Lesesenteret

Elev som rekker opp hånda