… knirkende knokler og skritt i grusen ... Å skrive skumle fortellinger på 3.trinn. (14.02.2019)
Leseteater - en måte å lære høytlesningens kunst på? (14.02.2019)
Vi hjelper hverandre med å skrive rampete fortellinger! (22.01.2019)
Fagsamtale i podkast-ramme (22.01.2019)
Å bruke litterære tekster for å skape et inkluderende fellesskap på 8. trinn (22.01.2019)
Trenger vi heliumballonger på 17.mai? Et undervisningsopplegg på 4.trinn med fokus på plast. (18.04.2018)
Med maurtue og rytmekort – et eksempel på helhetlig leseplanlegging i musikk (18.04.2018)
Hvem snakker mest - læreren eller elevene? (18.04.2018)
Psykisk helse inn i undervisningen (18.04.2018)
Oppdagende skriving på 1. trinn (18.04.2018)
Teater på programmet (18.04.2018)
«Eg vil vere meg» (18.04.2018)
Tekstmøter som grunnlag for å kunne ta stilling til en påstand (18.04.2018)
Å skrive med engasjement på 1. trinn! (18.04.2018)
Argumenterende 8-åringer (18.04.2018)
Leseplanlegging i kunst og håndverk (18.04.2018)
Tigli – en billedbok for jenter, eller…? (18.04.2018)
Eksempel på helhetlig leseplanlegging i naturfag på 6.trinn (18.04.2018)
Fra tekstnær lesing til brettspill (09.04.2018)
Noahs ark eller Noahs sjark? Innblikk i et høytlesingsprosjekt på 3. trinn (09.04.2018)
Et førsteklasses møte med en ny årstid: 6-åringer beskriver høsten (25.01.2018)
En lærers "ryggmargskompetanse", eller ... ? (18.01.2018)
Hvorfor skal vi lære om døde folk, egentlig? Språkhistorie i ny drakt (27.11.2017)
Korleis arbeide med skjønnlitteratur i klasserommet? Eit eksempel frå 7. trinn med utgangspunkt i Kampen mot superbitchene. (22.11.2017)
Kan en litteraturtime være med å fremme inkludering i skolen? Et eksempel med utgangspunkt i boka Sitronlimonaden. (22.11.2017)
Førsteklassinger reflekterer og skriver! Hvordan bruke åpne oppgaver med de yngste elevene? (21.11.2017)