Tommelise (25.09.2011)
Dyr og planter i fjæra (23.09.2011)
Sportegnboka (23.09.2011)
Fugler og dyr (23.09.2011)
Sopp, moser og lav (23.09.2011)
Dyr og planter i dammen (23.09.2011)
Planter og smådyr (23.09.2011)
Steinboka (23.09.2011)
Skodespel - 4 korte scener frå dagleglivet (23.09.2011)
Mysteriet i det gamle huset (23.09.2011)
Johan og Karl 12. (23.09.2011)
Romferder (23.09.2011)
Vatn er viktig ! (23.09.2011)
Dyr som arbeider (23.09.2011)